úvod  zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 2 3 4 5 6 ... 12 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
37 ŠOP SR 70-2010 Ing. Igor Buček - BUSTA Mandátna zmluva 16.000,00 MPŽPaRR SR ŠOP SR 13.7.2010 neurčito
38 ŠOP SR 69-2010 Ing. Milan Godovčík INGESS Mandátna zmluva 357,00 MPŽPaRR SR ŠOP SR 18.6.2010 30.9.2010
39 ŠOP SR 62-2010 Saša Gajič - DIPI Zmluva o dielo 34.446,27 MŽP SR ŠOP SR 4.6.2010 30.9.2010
40 ŠOP SR 56-2010 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Zmluva o dielo 566,20 MŽP SR ŠOP SR 25.5.2010 30.10.2011
41 ŠOP SR 55-2010 L.S.O. s.r.o. Bardejov Zmluva o dielo 1.109.830,00 MŽP SR ŠOP SR 4.5.2010 31.7.2012
42 ŠOP SR 50-2010 HYDROPROJEKT KOŠICE, s.r.o. Zmluva o vykonávaní autorského dozoru 826,53 MŽP SR ŠOP SR 30.4.2010 30.4.2011
43 ŠOP SR 48-2010 DJ STAV, s.r.o. Banská Bystrica Mandátna zmluva 1.000,00 MŽP SR ŠOP SR 16.4.2010 neurčito
44 ŠOP SR 47-2010 DJ STAV, s.r.o. Banská Bystrica Mandátna zmluva 1.000,00 MŽP SR ŠOP SR 16.4.2010 neurčito
45 ŠOP SR 39-2010 INGESS - Ing. Milan Godočík Mandátna zmluva 1.714,79 MŽP SR ŠOP SR 29.3.2010 neurčito
46 ŠOP SR 36-2010 Eva Lukáčová Mandátna zmluva 3.343,20 MŽP SR ŠOP SR 24.3.2010 30.4.2011
47 ŠOP SR 33-2010 Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko Zmluva o dielo 4.490,00 MŽP SR ŠOP SR 16.3.2010 31.3.2011
48 ŠOP SR 27-2010 HYDROPROJEKT KOŠICE, s.r.o. Zmluva o dielo 1.495,12 MŽP SR ŠOP SR 15.3.2010 neurčito