úvod  zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 2 3 4 5 ... 12 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
25 ŠOP SR 3-2009 ROZKVET, výrobné družstvo Zmluva č. 3/2009 o poskytovaní informačnej služby, informácií pracovníkmi dodávateľa 3,76 / hodinu MŽP SR ŠOP SR 29.12.2008 neurčito
26 ŠOP SR 22-2009 ROZKVET, výrobné družstvo Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2009 3,76 / hodinu MŽP SR ŠOP SR 16.2.2009 neurčito zmena doby poskytovania služieb
27 CHKO DL 355-2008 MVDr. Jozef Rózsa Zmluva o poskytnutí služieb 166,00 MŽP SR ŠOP SR 29.12.2008 neurčito
28 ŠOP SR 311-2008 EUROART Dodatkok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOPSR 227/07 18.207,33 MŽP SR ŠOP SR 3.12.2008 neurčito
29 NP MP 301-2008 FITTICH RATES s.r.o. Rožňava Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 105,00 MŽP SR ŠOP SR 26.11.2008 neurčito
30 ŠOP SR 302-2008 Peter Chrašč Príkazná zmluva 29.210,65 MŽP SR ŠOP SR 30.9.2008 14.11.2010
31 ŠOP SR 303-2008 Ing. Matej Repel Príkazná zmluva 37.841,07 MŽP SR ŠOP SR 30.9.2008 14.11.2010
32 ŠOP SR 93-2010 National Foundation for Environmental Protection Warsaw Zmluva o zabezpečení poradenstrva a organizácie podujatia 4.000,00 MPŽPaRR SR ŠOP SR 29.8.2010 10.9.2010
33 ŠOP SR 92-2010 Ing. Marián Mokráň Komisionárska zmluva 5.595,00 MPŽPaRR SR ŠOP SR 1.9.2010 1.2.2011
34 CHKO ZA 78-2010 Stanislav Skokánek - SKOKY Zmluva o dielo 4.700 MPŽPaRR SR ŠOP SR 19.7.2010 15.8.2010
35 ŠOP SR 76-2010 MTR, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo 1.412,66 MPŽPaRR SR ŠOP SR 7.7.2010 15.8.2010
36 ŠOP SR 72-2010 Občianske združenie Živá planina Revúca Zmluva o spolupráci 1.424,00 MPŽPaRR SR ŠOP SR 1.4.2010 31.8.2010