úvod  zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 2 3 4 5 ... 12 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13 ŠOP SR 11-2010 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Dodatokč.1 ku zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu variabilná MŽP SR ŠOP SR 1.1.2010 neurčito
14 ŠOP SR 3-2010 Slovankia lift s.r.o. Zmluva o dielo 16,80 MŽP SR ŠOP SR 4.1.2010
15 ŠOP SR 2-2010 PRO-NATURA Zmluva o poskytnutí služieb 440,00 MŽP SR ŠOP SR 12.1.2010 31.12.2010
16 ŠOP SR 1-2010 MVDr. Vladimír Paulíny Zmluva o poskytnutí služieb 220,00 MŽP SR ŠOP SR 12.1.2010 31.12.2010
17 ŠOP SR 186-2009 Marcel Geci Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej 18.01.2006 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2010 31.12.2010 Správa NP Slovenský raj
18 CHKO ŠV 154-2009 Mikuláš Pál Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. CHKO 22-04 MŽP SR ŠOP SR 30.9.2004 31.12.2010 CHKO Štiavnické vrchy
19 CHKO VK 153-2009 Firma LUX Dodatko č. 2 k zmluve CHKO VK/210/07 o poskytovaní upratovacích služieb MŽP SR ŠOP SR 1.1.2010 31.12.2010
20 NAPANT 133-2009 H+H Kópia, Juraj Haško Servisná a materálová zmluva č. 036/2009 36,89 MŽP SR ŠOP SR 1.8.2009 1.8.2010 Napant
21 ŠOP SR 168-2009 H+H Kópia, Juraj Haško Servisná a materálová zmluva č. 038/2009 98,54 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2010 1.1.2013
22 CHKO PN 159-2009 Jozef Bakoš Zmluva o poskytnutí služieb 155,00/ mesačne MŽP SR ŠOP SR 1.1.2010 31.12.2010
23 ŠOP SR 81-2009 Pavol STYK-SERVIS Servisná zmluva 40,00/hodina MŽP SR ŠOP SR 29.6.2009 31.12.2011
24 ŠOP SR 30-2009 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Zmluva č. 415 o poskytovaní služby ochrany objektu variabilná MŽP SR ŠOP SR 1.2.2009 neurčito