úvod  zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 ... 8 9 10 11 12

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
135 SSJ 56-2010 Stredoslovenskáí energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 2 274,00 MŽP SR ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 11.8.2010 31.12.2011 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu - opako-
136 SSJ 57-2010 Konica MinoltaSlovakia s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb, zariadenie vo vlastníctve odberateľa 182,58 MŽP SR ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 30.7.2010 30.7.2014 pravidelný servis kopíriek v SSJ
137 SSJ 64-2010 MIKRO s.r.o Bratislava Kúpna zmluva č. 64/2010 14 999,95 MŽP SR ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 28.9.2010 31.12.2010 Projekt hradený zo ŠF EÚ
138 SSJ 67-2010 GAMO a.s. Banská Bystrica Kúpna zmluva č. 30904100/2010 202 280,96 MŽP SR ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 24.11.2010 31.12.2011 Projekt hradený zo ŠF EÚ
139 SSJ 68-2010 Robstav, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo č. 84/2010-Zu 12 100,40 MŽP SR ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 1.12.2010 17.12.2010 Výmena kábla v Demänovskej jaskyni slobody - havarijný stav
140 CHKO ŠV 166-2010 Mikuláš Pál, B. Štiavnica DODATOK č. 9 k ZoD - upratovacie práce na rok 2011 MŽP SR ŠOP SR 29.12.2010 31.12.2011
141 ŠOP SR 168-2010 Ing. Igor Buček - BUSTA, S. Hory DODATOK č. 1 - príkaz. zmluve č. ŠOP SR/164/2009 z 23.12.2009 na rok 2011 MŽP SR ŠOP SR 30.12.2010 31.12.2011
142 ŠOP SR 169-2010 LESONA, Riečka 259 DODATOK č. 1/2011 ku kúpnej zmluve č. ŠOP SR/110/2010 z 22.10.2010 zmena termínu dodávky, zníženie ceny MŽP SR ŠOP SR 27.12.2010 31.3.2011
143 PIENAP 171-2010 Fratišek Fedor-SECURITY EQUIPMENT Dodatok c.1 k zmluve o dielo PIENAp/141/2010 6730.52 MŽP ŠOP SR 30.12.2010 25.12.2011
144 ŠOP SR 172-2010 Milan ŠTUPÁK - IVS Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ŠOP SR 157-2009 388 344,28 MŽP SR ŠOP SR 16.12.2010