Výber prírodných vodopádov podľa:Všeobecné informácie o prírodných vovopádochMapa SRwww.ŠOPSR.sk
Výber prírodných vodopádov podľa územnej pôsobnosti ŠOP SRVýber prírodných vodopádov podľa príslušnosti k NP alebo CHKOVýber prírodných vodopádov podľa administratívneho členenia SR

RSOPK Bratislava

RSOPK Prešov

S-NAPANT

S-PIENAP

S-TANAP

S-NP Malá Fatra

S-NP Muránska Planina

S-NP Poloniny

S-NP Slovenský kras

S-NP Slovenský raj

S-NP Veľká Fatra

Svätojánsky vodopád
Vrátňanský vodopád
Revúcky mlyn
Dolný vodopád
Zadky
Vyšný borišovský vodopád
Nižný borišovský vodopád
Suchý Beliansky vodopád
Borišovský vodopád
Pálenický vodopád
Horný padviansky vodopád
Dolný padviansky vodopád
Veľký necpalský vodopád
Dolný vodopád [ 2 ]
Blatná
Krátka

S-CHKO Biele Karpaty

S-CHKO Cerová vrchovina

S-CHKO Dunajské luhy

S-CHKO Horná Orava

S-CHKO Kysuce

S-CHKO Latorica

S-CHKO Malé Karpaty

S-CHKO Ponitrie

S-CHKO Poľana

S-CHKO Strážovské vrchy

S-CHKO Vihorlat

S-CHKO Východné Karpaty

S-CHKO Záhorie

S-CHKO Štiavnické vrchy

 

 
(c) 2002 Štátna ochrana prírody SR