Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Linky


http://www.unesco.org/mab
UNESCO Man and the Biosphere Programme - oficiálna stránka programu UNESCO Človek a biosféra.

http://www.enviro.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave - oficiálna stránka rezortu životného prostredia - ústredného orgánu štatnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.

http://www.sopsr.sk
Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici - odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

http://www.tanap.sk/park
Tatranský národný park - základné informácie o najstaršom národnom parku Slovenska - Tatranský národný park.

http://www.cyf-kr.edu.pl/tpn
Tatrzański Park Narodowy - Tatra National Park - oficiálna stránka poľského Tatranského národného parku.Publikácie - prehľad odpublikovaných prác a výskumov:

www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/1998/zp198/tribuna2.htm

www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/1998/zp198/volosc2.htm

www.sazp.sk/slovak/periodika/chus/39/25.htm

www.unesco.org/most/esscrosova.doc

www.nmw.ac.uk/mab/EuroMAB/future_meetings.htm

www.kvsbk.sav.sk/sk/sk_rocenka_2000.htm

www.kvsbk.sav.sk/eng/eng_reports2000.htm© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.