Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Klimatické pomery


Tatranská klíma sa vyznačuje pomerne silným stupňom kontinentality, čo je dôsledkom vlastnej geografickej polohy v centre Strednej Európy. Charakteristické sú veľké teplotné rozdiely medzi letom a zimou .

Väčšia časť tatranskej oblasti má obvyklý ročný chod teploty vzduchu s minimom v januári a maximom v júli. Vo výškach nad 2000 m n.m. sa však teplotné maximum presúva na august a minimum na február. Teplota vzduchu s nadmorskou výškou spravidla klesá, ale charakteristickým znakom v horských oblastiach je výskyt inverzných situácií, teda vzrastu teploty s nadmorskou výškou. Veterné pomery sú ovplyvnené orografickým profilom širšieho alebo bližšieho okolia konkrétnej oblasti. V podtatranských kotlinách ako aj v svahových polohách a úpätiach hôr prevládajú smery vetra so západnou zložkou. Vo vyšších podhorských a v nižších horských oblastiach treba rátať s extrémnymi nárazmi vetra s rýchlosťou 140 až 180 kmh-1. Nadmorská výška vplýva aj na úhrn zrážok, ktorý sa s rastúcou nadmorskou výškou zvyšuje. To dokazujú aj nasledovné priemerné ročné úhrny zrážok: Poprad (597 mm), Štrbské pleso (973 mm), Skalnaté pleso (1 282 mm) a Lomnický štít (1 359 mm).© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.