Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Dokumenty


TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V BIOSFÉRICKEJ REZEVÁCII TATRY
Autor: Ivan Vološčuk


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE TATRANSKO-PODTATRANSKÉHO REGIÓNU
A BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE TATRY V INTEGRAČNOM PROCESE

Autor: Ivan Vološčuk
© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.