Program starostlivosti o PP Beliansky potok - návrh na prerokovanie


priloha_6_1_predmet_ochr.jpg [677.92 KB]
priloha_6_2_vl_vztahy.jpg [961.84 KB]
ps_pp_beliansky_potok.doc [4.85 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [25.50 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_28032017.doc [44.00 KB]