Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Plagáty Druhy európskeho významu

Vydala Štátna ochrana prírody SR v roku 2007 v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Plnofarebné plagáty pre verejnosž formátu A1

Druhy rastlín, živočíchov a vtákov európskeho významu (európsky chránené druhy), pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia zaradené do sústavy NATURA 2000.

 
Druhy rastlín európskeho významu
 392 kB  
 
Druhy vtákov európskeho významu
 304 kB  
 
Druhy vtákov európskeho významu
 341 kB  
 
Druhy živočíchov európskeho významu
 371 kB  
 
Druhy živočíchov európskeho významu
 367 kB  

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR