Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pásikavec
Názov latinský :Cordulegaster heros
Priaznivý stav:48 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0217 Ondriašov potok
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0526 Kalaštovský potok


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR