Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:
Názov latinský :Rhysodes sulcatus
Priaznivý stav:36 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0163 Rudava
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0245 Boky
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0279 Šúr
SKUEV1173 Kotlina


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR