Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kobylka štysova
Názov latinský :Isophya stysi
Priaznivý stav:42.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0325 Medzianske skalky
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR