Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pimprlík bruąkatý
Názov latinský :Vertigo moulinsiana
Priaznivý stav:42 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0274 Baské
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR