Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:bystruška Zawadského
Názov latinský :Carabus zawadszkii
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:36 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0016 Košariská
SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR