Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kosatec bezlistý uhorský
Názov latinský :Iris aphylla subsp. hungarica
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:60.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0029 Veľký kopec
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0737 Palanta


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR