Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91D0
Názov biotopu :Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
Priaznivý stav :187 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :71.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria rozvoľnené, nezapojené porasty briez, borovíc a smreka na rašelinových pôdach. Vyskytujú sa najmä na okrajoch rašelinísk, prípadne v terénnych zníženinách na oglejených pôdach, kde dochádza k tvorbe rašeliny. Povrch je zväčša rovný alebo s nepatrným sklonom svahu, prípadne mierne klenutý. Bylinné poschodie je druhovo chudobné, špecifické v závislosti od typu rašeliniskových lesov. Prítomné sú nízke kríčky, predovšetkým v borovicových lesíkoch. Pokryvnosť machorastov je zvyčajne vyššia ako pokryvnosť bylín, pri rašeliniskových smrekových lesoch machorasty pokrývajú viac ako 90 % povrchu pôdy. Na Slovensku majú ťažisko výskytu na Orave a v Podtatranských kotlinách.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0106 Muráň
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0228 Švihrová
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0308 Machy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0384 Klenovské Blatá
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0664 Uholníky
SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská
SKUEV0694 Vrchslatina
SKUEV0709 Poš
SKUEV0785 Havrania dolina
SKUEV0830 Polesie
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKUEV0963 Osadská
SKUEV2222 Jelešňa
SKUEV2304 Oravská vodná nádrž

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR