Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6510
Názov biotopu :Nížinné a podhorské kosné lúky
Priaznivý stav :38 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria hnojené, jedno- až dvojkosné lúky s prevahou vysokosteblových, krmovinársky hodnotných tráv, ako ovsík obyčajný, psiarka lúčna, trojštet žltkastý, tomka voňavá, a bylín. Osídľujú rozmanité stanovištia od vlhkých až po suchšie stanovištia v teplejších oblastiach, s čím je úzko spojená ich pomerne veľká variabilita. Sú druhovo bohaté, ich typické druhové zloženie sa však mení podľa typu stanovišťa a spôsobu obhospodarovania. Vrstva machorastov je slabo vyvinutá. Biotop sa vyskytuje v alúviách veľkých riek, na svahoch, násypoch, na miestach bývalých polí, na zatrávnených úhoroch a v ovocných sadoch na slabo kyslých až neutrálnych, stredne hlbokých až hlbokých, mierne vlhkých až mierne suchých pôdach s dobrou zásobou živín.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou
SKUEV0006 Latorica
SKUEV0013 Stráž
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0015 Dolná Bukovina
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0018 Lúka pod cintorínom
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0046 Javorinka
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0053 Kiarovský močiar
SKUEV0054 Cúdeninský močiar
SKUEV0055 Ipeľské hony
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0066 Kamenínske slaniská
SKUEV0068 Jurský Chlm
SKUEV0069 Búčske slanisko
SKUEV0070 Martovská mokraď
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0088 Síky
SKUEV0091 Ploská hora
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0096 Šurianske slaniská
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne
SKUEV0108 Ordzovianske dubiny
SKUEV0111 Dravčianska stráň
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0139 Hozelské slaniská
SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny
SKUEV0141 Belá
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0154 Suchá dolina
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0159 Alúvium Žitavy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0194 Hybická tiesňava
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0248 Močidlianska skala
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0257 Alúvium Ipľa
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Sitno
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0268 Buková
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0296 Turková
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0321 Salvátorské lúky
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0339 Pieninské bradlá
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0364 Pokoradzské jazierka
SKUEV0365 Dálovský močiar
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0527 Gachovec
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0640 Bujačia lúka
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko
SKUEV0648 Príslop
SKUEV0659 Koleňová
SKUEV0660 Macangov Beskyd
SKUEV0662 Vasiľovská hoľa
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0708 Primovské skaly
SKUEV0709 Poš
SKUEV0728 Podpoľana
SKUEV0778 Lipníkovské
SKUEV0784 Mašianske sysľovisko
SKUEV0801 Kurinov vrch
SKUEV0804 Javorec
SKUEV0805 Hájnica
SKUEV0806 Babiná
SKUEV0808 Šíravina
SKUEV0809 Šmatlová
SKUEV0810 Rúbanice
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0812 Drietomské bradlo
SKUEV0813 Trokanovo
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0824 Dolný tok Ipľa
SKUEV0826 Lomnianska hoľa
SKUEV0828 Vahanov
SKUEV0830 Polesie
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka
SKUEV0834 Ľadonhora
SKUEV0835 Stredný tok Bystrice
SKUEV0836 Zákopčianske lúky
SKUEV0838 Rakovsko- milošovské rašeliniská
SKUEV0839 Kolárovické lúky
SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko
SKUEV0855 Dedkovo
SKUEV0856 Dolná Zálomská
SKUEV0857 Mičinské travertíny
SKUEV0860 Iliašská dolina
SKUEV0861 Riečanské lúky
SKUEV0863 Nad Kostolnicou
SKUEV0864 Holý vŕšok
SKUEV0873 Pohronský Inovec
SKUEV0874 Člnok
SKUEV0875 Čierny hrad
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0893 Kunešovské lúky
SKUEV0894 Za hôrkou
SKUEV0896 Pod Čierťažou
SKUEV0897 Belušky
SKUEV0900 Uchánok
SKUEV0901 Havran
SKUEV0902 Veterník
SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy
SKUEV0922 Bubeník
SKUEV0927 Hrádok
SKUEV0928 Stredný tok Hornádu
SKUEV0932 Šimonka
SKUEV0933 Valalská voda
SKUEV0940 Hornádske lúky
SKUEV0942 Bradlové pásmo
SKUEV0943 Livovská jelšina
SKUEV0944 Hornádske meandre
SKUEV0945 Trstinné lúky
SKUEV0952 Tvarožecké lúky
SKUEV0953 Korunkovské lúky
SKUEV0963 Osadská
SKUEV0964 Lesnianska hoľa
SKUEV0967 Modransko- tŕňanské pustáky
SKUEV0969 Hradné lúky
SKUEV4000 Silickobrezovské lúky
SKUEV4001 Lúky Horného vrchu
SKUEV4012 Alúvium Západného Turca
SKUEV4014 Kykula pri kríži
SKUEV4016 Bielokarpatské predhorie
SKUEV4021 Nový vrch
SKUEV4028 Brezová
SKUEV4029 Čifárske lúky
SKUEV4031 Handlovské lúky
SKUEV4032 Lúky pod Čičermanom
SKUEV4033 Jesenské lúky
SKUEV4034 Koneradské lúky
SKUEV4035 Ladické lúky
SKUEV4036 Radobické lúky
SKUEV4038 Ovsenište
SKUEV4048 Beňatinské a inovecké lúky
SKUEV4051 Pod Záhumienkami
SKUEV4052 Čiastky
SKUEV4053 Kolibiská
SKUEV4054 Palotské lúky
SKUEV4056 Vápenické lúky
SKUEV4062 Kašajka
SKUEV4065 Lúka pod Lazom
SKUEV4067 Tvrdošovo
SKUEV4068 Pasienky na Dubovej samote
SKUEV4069 Lúky pod Gindurou
SKUEV4070 Lúky na Holej hore
SKUEV4072 Lúky pod Čierťažou
SKUEV4073 Lúky pod Dielikom
SKUEV4074 Lúky pod Pribylinkou
SKUEV4076 Lúky pod Šajbou
SKUEV4077 Lúky pod Volchovom
SKUEV4078 Lúky pod Viničným vrchom
SKUEV4080 Pasienky pod Veľkým lesom
SKUEV4082 Pod Hradovou
SKUEV4083 Pod úbočou
SKUEV4084 Lúky pod Železníkom
SKUEV4087 Vlhká lúka pri Červeňanoch
SKUEV4088 Lúky za Karcabou
SKUEV4089 Za Skorami
SKUEV4090 Údolie Hlinice
SKUEV4092 Lúky v Trlenskej doline
SKUEV4096 Gerlachovské lúky
SKUEV4097 Lúky nad Hradiskom
SKUEV4100 Lúky pod Beskydom
SKUEV4101 Lúky pod Dubníkom
SKUEV4104 Lúky v Tepličnom
SKUEV4105 Pod Bradelským
SKUEV4106 Lúka pod Marmonom

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR