Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6230
Názov biotopu :Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Priaznivý stav :69 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
no image
Charakteristika biotopu :Vegetačnú zložku biotopu tvoria primárne spoločenstvá psice tuhej v subalpínskom až alpínskom vegetačnom stupni. Druhotne prenikajú na odlesnené stanovištia vo vyššom horskom stupni. V súčasnosti ich možno nájsť v rôznych vývojových štádiách, ktoré sa vytvorili vplyvom dlhodobého pasenia (stovky rokov) a sekundárnej sukcesie po jeho ukončení. Druhý typ porastov predstavujú sekundárne spoločenstvá pasienkov, prípadne lúk v podhorskom a horskom stupni na hlbokých, vlhkých, kyslých pôdach chudobných na živiny. Okrem psice tuhej v porastoch prevláda metluška krivolaká. Tretí typ tvoria druhotné, zvyčajne maloplošné psicové porasty, ktoré osídľujú podmáčané stanovištia s kyslými pôdami v oblastiach so suboceánskou klímou. Na ich floristickom zložení sa významnou mierou podieľajú rašelinníky. Môžu sa vyskytovať mozaikovite s biotopmi rašelinísk. Primárne psicové spoločenstvá sú rozšírené v subalpínskom stupni Tatier. Rozsiahle sekundárne psicové porasty nad súčasnou hornou hranicou lesa sa zachovali najmä vo Veľkej Fatre a Lúčanskej Malej Fatre. Podmáčané psicové lúky sú známe napr. z Podbeskydskej brázdy.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0046 Javorinka
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0265 Suť
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0648 Príslop
SKUEV0661 Hruštínska hoľa
SKUEV0662 Vasiľovská hoľa
SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská
SKUEV0826 Lomnianska hoľa
SKUEV0828 Vahanov
SKUEV0830 Polesie
SKUEV0831 Zemanovská sihla
SKUEV0836 Zákopčianske lúky
SKUEV0838 Rakovsko- milošovské rašeliniská
SKUEV0874 Člnok
SKUEV0893 Kunešovské lúky
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKUEV0963 Osadská
SKUEV0964 Lesnianska hoľa
SKUEV4062 Kašajka
SKUEV4069 Lúky pod Gindurou
SKUEV4072 Lúky pod Čierťažou
SKUEV4074 Lúky pod Pribylinkou
SKUEV4083 Pod úbočou

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR