Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6210
Názov biotopu :Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
Priaznivý stav :87.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Vegetáciu tvoria travinno-bylinné spoločenstvá, v ktorých prevládajú teplomilné druhy tráv, ostríc, jedno-, dvoj- a viacročných bylín, na jar s účasťou kvitnúcich efemérnych druhov. Priestory medzi trsmi vypĺňajú poliehavé kríčky a polokríčky. Druhy, z ktorých sa formujú rastlinné spoločenstvá, sa pôvodne nachádzali na plytkých pôdach na vápencoch a dolomitoch. Vyskytovali sa na stanovištiach, ktoré vo vývoji vegetačného krytu po dobe ľadovej neposkytovali dostatočné podmienky na rozvoj lesných spoločenstiev. Druhotne sa rozšírili po vyrúbaní či vypaľovaní lesov a následnom odplavení lesných pôd. Extenzívne pasienkové, prípadne kosienkové využitie odlesnených území malo vplyv na štruktúru a floristické zloženie spoločenstiev. Biotop sa najčastejšie vyskytuje na krasových planinách a na južných svahoch na vápnitých zlepencoch, na vápnitých flyšoch a svahových hlinách.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0013 Stráž
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0029 Veľký kopec
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0052 Seleštianska stráň
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0091 Ploská hora
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne
SKUEV0111 Dravčianska stráň
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0132 Kostolianske lúky
SKUEV0135 Bočina
SKUEV0136 Dolné lazy
SKUEV0137 Záhrada
SKUEV0139 Hozelské slaniská
SKUEV0149 Mackov bok
SKUEV0149 Mackov bok
SKUEV0153 Horné lazy
SKUEV0154 Suchá dolina
SKUEV0157 Starý vrch
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0175 Sedliská
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0259 Sitno
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0277 Nad vinicami
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0301 Kopec
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0324 Radvanovské skalky
SKUEV0325 Medzianske skalky
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0339 Pieninské bradlá
SKUEV0340 Český závrt
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0359 Dechtárske vinice
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0502 Štokeravská vápenka
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0588 Stehlíkovské
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0800 Devínska hradná skala
SKUEV0801 Kurinov vrch
SKUEV0802 Závlačná
SKUEV0803 Hrehorkové
SKUEV0805 Hájnica
SKUEV0806 Babiná
SKUEV0806 Babiná
SKUEV0807 Tomášovica
SKUEV0807 Tomášovica
SKUEV0808 Šíravina
SKUEV0808 Šíravina
SKUEV0809 Šmatlová
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0812 Drietomské bradlo
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0822 Malý Dunaj
SKUEV0823 Sovie vinohrady
SKUEV0834 Ľadonhora
SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko
SKUEV0855 Dedkovo
SKUEV0860 Iliašská dolina
SKUEV0860 Iliašská dolina
SKUEV0861 Riečanské lúky
SKUEV0863 Nad Kostolnicou
SKUEV0864 Holý vŕšok
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0894 Za hôrkou
SKUEV0896 Pod Čierťažou
SKUEV0897 Belušky
SKUEV0900 Uchánok
SKUEV0902 Veterník
SKUEV0902 Veterník
SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč
SKUEV0911 Vrchná hora
SKUEV0911 Vrchná hora
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0921 Meliatsky profil
SKUEV0922 Bubeník
SKUEV0927 Hrádok
SKUEV0942 Bradlové pásmo
SKUEV0967 Modransko- tŕňanské pustáky
SKUEV4000 Silickobrezovské lúky
SKUEV4001 Lúky Horného vrchu
SKUEV4003 Cifra
SKUEV4016 Bielokarpatské predhorie
SKUEV4019 Soblahovská dúbravka
SKUEV4021 Nový vrch
SKUEV4052 Čiastky
SKUEV4067 Tvrdošovo
SKUEV4068 Pasienky na Dubovej samote
SKUEV4069 Lúky pod Gindurou
SKUEV4076 Lúky pod Šajbou
SKUEV4080 Pasienky pod Veľkým lesom
SKUEV4082 Pod Hradovou
SKUEV4104 Lúky v Tepličnom

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR