Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Horná Orava
 Výmera [ha] :66 162 
 Prekryv so sieťou CHÚ :95 % 
 V pôsobnosti :CHKO Horná Orava, TANAP 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :žilinský 
    Okres :Čadca, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín 
    Kataster :Nová Bystrica, Harvelka, Riečnica, Zázrivá, Oravská Polhora, Mútne, Námestovské Pilsko, Sihelné, Rabčice, Oravské Veselé, Rabča, Novoť, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Námestovo, Oravská Jasenica, Beňadovo, Zákamenné, Krušetnica, Slanica, Breza, Lokca, Oravská Lesná, Vavrečka, Ťapešovo, Lomná, Vasiľov, Vaňovka, Babín, Hruštín, Trstená, Oravské Hámre, Ústie nad Priehradou, Osada, Hladovka, Suchá Hora, Liesek, Vitanová, Čimhová 
 


Charakteristika : Územie Hornej Oravy je z veľkej časti tvorené lesnými biotopmi, zvlášť ihličnatých lesov, s prechodmi k lúkam a pasienkom. Zabezpečenie ochrany si tu vyžaduje hlavne kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), orol krikľavý (Aquila pomarina) a bocian biely (Ciconia ciconia). Mokrade Oravskej kotliny a okolie vodnej plochy Oravská priehrada sú významnými biotopomi pre hniezdenie rybárika riečneho (Alcedo atthis), bociana čierneho (Ciconia nigra), chriašteľa bodkovaného (Porzana porzana) a rybára riečneho (Sterna hirundo).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR