Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Lehnice
 Výmera [ha] :2 660 
 Prekryv so sieťou CHÚ :0 % 
 V pôsobnosti :CHKO Dunajské luhy 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :trnavský  
    Okres :Dunajská Streda  
    Kataster :Čenkovce, Malý Lég, Maslovce, Masníkovo, Mierovo, Oľdza, Sása, Veľká Paka, Veľký Lég 
 


Charakteristika : Podstatnú časť územia tvorí intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina. Dôležitá je tu hlavne ochrana sokola červenonohého (Falco vespertinus), prepelice poľnej (Coturnix coturnix) a škovránka poľného (Alauda arvensis).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR