Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
NázovDolné Považie
Kód územiaSKCHVU005
KrajNitrianský
Správca územiaCHKO Dunajské luhy
Platnosť k1.4.2012
Katastrálne územia Kolárovo
Nesvady
Bajč
Imež
Bohatá
Vrbová nad Váhom
Hurbanovo
Martovce
Svätý Peter
Komárno
Jatov
Rastislavice
Tvrdošovce
Šurany
Mlynský Sek
Dolný Ohaj
Veľké Lovce
Palárikovo
Nitriansky Hrádok
Bánov
Bešeňov
Nové Zámky
Branovo
Dvory nad Žitavou
Zemné
Andovce
Komoča

Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]

Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR