Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
SEARCH SPA

INTERACTIVE MAP
National list
Zmena a doplnenie národného zoznamu navrhovaných CHVÚ (stav k 2010) [.rtf]
Aktuálny prehµad CHVÚ (stav k 1.1.2018) [.xls]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR