Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 

     Dňa 9.7.2003 bol vládou Slovenskej republiky schválený Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území. Zoznam obsahuje 38 chránených vtáčích území, ktorých rozloha sa pohybuje od 60 ha (Dubnické štrkovisko) až po 128 014 ha (Volovské vrchy), pričom priemerná rozloha je 32 541 ha. Celková výmera navrhovaných chránených vtáčích území zaberá 1 236 545 ha (12 365,5 km2), čo je 25,2 % územia Slovenskej republiky. Prekryv so súčasnou sieťou chránených území tvorí 55,15 %.


[ zvačšiť mapu ]


2.Bukovské vrchy      
3.Cerová vrchovina a Rimavská kotlina      
4.Dolné Pohronie      
5.Dolné Považie      
6.Dubnické štrkovisko      
7.Dunajské luhy      
8.Horná Orava      
9.Košická kotlina      
10.Kráľová      
11.Laborecká vrchovina      
12.Lehnice      
13.Malá Fatra      
14.Malé Karpaty      
15.Medzibodrožie      
16.Morava      
17.Muránska planina a Stolické vrchy      
18.Nízke Tatry      
19.Ostrovné lúky      
20.Parížske močiare      
21.Poiplie
22.Poľana
23.Pusté Úľany - Zeleneč
24.Senné
25.Slanské vrchy
26.Sĺňava
27.Slovenský kras
28.Strážovské vrchy
29.Sysľovské polia
30.Tatry
31.Tríbeč
32.Trnavské rybníky
33.Veľká Fatra
34.Veľkoblahovské rybníky
35.Vihorlat
36.Volovské vrchy
37.Východoslovenská rovina
38.Žitavský luh
.

Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (nCHVÚ)  (763 kB)  (91 kB)
Postup výberu druhov  (33 kB)  (7 kB)
Rozloha nCHVÚ v EÚ (stav k 4.11.2002) a rozloha nCHVÚ na Slovensku  (33 kB)  (5 kB)
Kritéria pre identifikáciu sústavy nCHVÚ v SR  (56 kB)  (12 kB)
Tabuľka Prekryv nCHVÚ so súčasnou sústavou chránených území v SR  (36 kB)  (6 kB)
Odhad dopadov na verejné financie a odhad požiadavky na platbu z Európskeho poľnohospodárskeho poradenského a záručného fondu  (130 kB)  (21 kB)
Príklad činností, ktorých realizácia môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany nCHVÚ  (43 kB)  (9 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR