Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9150
Názov biotopu :Vápnomilné bukové lesy
Priaznivý stav :85 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa porasty bučín na strmých skalnatých svahoch. Geologické podložie tvoria výlučne karbonátové horniny. V porastoch prevláda buk, primiešané sú rôzne dreviny v závislosti od polohy, v ktorej sa vyskytujú (dub, jedľa, smrek, borovica, javory, tis). Spravidla je vytvorené druhovo bohaté krovinové poschodie. V bylinnej vrstve prevládajú druhy kvetnatých bučín zmiešané s druhmi viazanými výlučne na karbonátové podložie.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0013 Stráž
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0150 Červený grúň
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok
SKUEV0246 Šupín
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0296 Turková
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0339 Pieninské bradlá
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0834 Ľadonhora
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0920 Sokolia skala
SKUEV0941 Trebejovské skaly

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR