Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 8/4789)
Acarina Amblyseius zwoelferi (Dosse, 1957) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 57) 57 < -------
Acarina Amerobelba decedens Berlese, 1908 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 58) 58 < -------
Acarina Ameroseius apodius Karg,1971 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 59) 59 < -------
Acarina Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 60) 60 < -------
Acarina Ameroseius dubitatus Berlese, 1918 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 61) 61 < -------
Acarina Ameroseius eumorphus Bregetova, 1977 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 62) 62 < -------
Acarina Ameroseius lidiae Bregetova, 1977 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 63) 63 < -------
Acarina Ameroseius plumigerus (Oudemans, 1930) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 64) 64 < -------