Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 6/4789)
Acarina Amblyseius andersoni (Chant, 1957) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 41) 41 < -------
Acarina Amblyseius aurescens (Athias-Henriot, 1961) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 42) 42 < -------
Acarina Amblyseius bicaudus (Wainstein, 1958) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 43) 43 < -------
Acarina Amblyseius bryophilus Karg, 1970 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 44) 44 < -------
Acarina Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 45) 45 < -------
Acarina Amblyseius graminis Chant, 1956 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 46) 46 < -------
Acarina Amblyseius levani Gomelauri, 1968 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 47) 47 < -------
Acarina Amblyseius marginatus Wainstein, 1961 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 48) 48 < -------