Pôvodný zooogický číselník spolu s Vašimi opravami (viď Opravy, "Podrobnosti")

Zrušiť
FILTER
- vyberá podľa vašich opráv

Opravy Skupina Názov druhu Autor Slovenské meno Systém Stav ID platného mena pre tento záznam Platné meno je Akcie
38311 results (stránka 10/4789)
Acarina Antennoseius borussicus Sellnick, 1945 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 73) 73 < -------
Acarina Antennoseius dungeri Karg, 1965 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 74) 74 < -------
Acarina Antennoseius masoviae Sellnick, 1943 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 75) 75 < -------
Acarina Antennoseius pannonicus Willmann, 1951 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 76) 76 < -------
Acarina Anthoseius bakeri (Garman, 1948) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 77) 77 < -------
Acarina Anthoseius caudiglans (Schuster, 1959) ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 78) 78 < -------
Acarina Anthoseius halinae Wainstein et Kolodochka, 1974 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 79) 79 < -------
Acarina Anthoseius pirianykae Wainstein, 1972 ( ) Toto je PLATNÉ MENO (ID tohoto záznamu je: 80) 80 < -------