Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Trenčín
1 Ľubovčianka - tok 120 000 Nemšová TN L
2 Pekelná dolina, JV od obce Soblahov 94 000 Soblahov TN L
3 PR Súčanka 67 700 Dolná Súča, Hrabovka TN L
4 Enkláva Trenč. Teplá 60 000 Trenčianska Teplá TN L
5 Nádrž Svinica 50 000 Svinná TN L
6 Trenčiansky luh 46 826 Trenčín TN L
7 Kúpeľné jazierko 12 000 Trenčianske Teplice TN L
8 VN Baračka-močiar 12 000 Trenčianske Teplice TN L
9 Macejovská 10 000 Adamovské Kochanovce TN L
10 Kamenná 10 000 Chocholná-Velčice TN L
11 VN Bobot 10 000 Bobot TN L
12 Trenčianske smetisko 8 000 Trenčín TN L
13 Depo Trenč. Teplá 5 000 Trenčianska Teplá TN L
14 Temná 5 000 Chocholná-Velčice TN L
15 Nad Breznickým 5 000 Chocholná-Velčice TN L
16 Huboč 5 000 Dolná Súča TN L
17 Kačák 5 000 Zamarovce TN L
18 Fuchsove jamy 5 000 Zamarovce TN L
19 Opatovská ražina 2 500 Opatovce TN L
20 Jazierko v parku 1 800 Motešice TN L
21 Potok Chocholnica 150 000 Chocholná-Velčice TN R
22 Vlára – rieka 100 000 Horné Srnie, Nemšová TN R
23 PR Debšín 96 100 Horná Súča TN R
24 Bindárka, dolina JZ od obce Soblahov 89 700 Soblahov TN R
25 Prepadlisko 78 295 Kostolná-Záriečie,Chocholná-Velčic TN R
26 Zamarovské jamy  (CHN) 64 890 Zamarovce TN R
27 U Lipnických 50 000 Horná Súča TN R
28 Mitická slatina 28 315 Trenčianske Mitice TN R
29 Slatinisko Dolné Branné 20 000 Horné Srnie TN R
30 PR Horná Závrská 15 000 Horná Súča TN R
31 PP Kurinov vrch 13 000 Adamovské Kochanovce TN R
32 Niva Melčického potoka 10 000 Melčice-Lieskové TN R
33 Slače 10 000 Nemšová TN R
34 Pod Tlstou horou 10 000 Chocholná-Velčice TN R
35 Zakvasinie 10 000 Dolná Súča TN R
36 Trenčianske kaskády 500 Kostolná-Záriečie TN R
37 U Jurinov – Jasenová 250 Horná Súča TN R
1 280 876
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Trnava
1 Vodná nádrž Ronava 400 000 Cífer, Zeleneč, Slovenská Nová Ves TT L
2 Suchá – vodná nádrž 376 000 Suchá nad Parnou TT L
3 Nivné údolie  Cerová 300 000 Horná Krupá, Naháč TT L
4 Vlhké spoločenstvá pri Dobrej Vode 300 000 Dobrá Voda TT L
5 Brezina – vlhké spoločenstvá 200 000 Naháč TT L
6 Osečník pri Lošonci 200 000 Lošonec TT L
7 Vodná nádrž Doľany, Borová 190 000 Borová, Doľany TT L
8 Vodná nádrž Dubové 180 000 Dolné Dubové TT L
9 Rybníky Krupá 180 000 Dolná Krupá TT L
10 Raková dolina 100 000 Trstín TT L
11 Várov Šúr – Siladice, úsek Váhu s ostrovom 100 000 Šúrovce TT L
12 Vlhkomilné spol. pri žel. st. Smolenice 10 000 Trstín TT L
13 VN Parina, Rybáreň 3 000 Horné Orešany TT L
14 CHA Trnavské rybníky 616 000 Hrnčiarovce/P.,Trnava,Biely Kostol TT R
15 Boleráz - vodná nádrž 500 000 Boleráz TT R
16 Buková - poľnohosp. nádrž 360 000 Buková TT R
17 Vodná nádrž Horné Orešany 25 000 Horné Orešany TT R
4 040 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Turčianske Teplice
1 Vichtiny – niva Somolického potoka 100 000 Háj, Turčianske Teplice TR L
2 Niva Somolického potoka pod T. Michalom 70 000 Turčianske Teplice TR L
3 Rašeliniská Za jarkom 37 800 Ivančiná TR L
4 Hájiky – ľavý breh Teplice 30 800 Ivančiná TR L
5 Ďanovský rybník   J od obce Ďanová 30 800 Ďanová TR L
6 Jazernica – štrkoviská "Za vodou" 28 000 Jazernica TR L
7 Pri dube 1 – bažina SZ od Hája 25 000 Háj TR L
8 Žarnovica – od ústia Žarnovickej doliny 25 000 Háj, Čremošné TR L
9 Proti hrádzi - J od Dvorca 20 000 Dvorec TR L
10 Pri obrázku - medzi Diviakmi a T. Michalom 20 000 Turčianske Teplice TR L
11 Jazierko pri Strážnej hore 10 000 Háj TR L
12 Háj - SV od bane pri hospodárskom dvore 10 000 Háj TR L
13 Moškovec – SV od obce, pri ceste 8 000 Moškovec, Turčiansky Ďur TR L
14 Pri Andrášovom kruhu - JZ od Dvorca 7 500 Dvorec TR L
15 Pramene – pramenisko pri Kostolci 5 000 Mošovce TR L
16 Dubové - za Hájom 5 000 Dubové TR L
17 Jazernica 5 000 Jazernica TR L
18 Šiare - S od Hája medzi cintorínom a ihriskom 4 000 Háj TR L
19 Dubové – Besná voda - Z od obce 2 500 Dubové TR L
20 Za vodou 2 J od Jazernice pri ces. do T.Teplíc 500 Ivančiná TR L
21 Za mostíkom - medzi Ivančinou a Diakovou 300 Malý Čepčín TR L
22 Prameniská v "Hore vodou" 200 Mošovce TR L
23 Diviaky-na Z okr. obce pri ceste do Dubového 200 Turčianske Teplice TR L
24 Pod Hrbmi - J od Moškovca 500 000 Moškovec TR R
25 Nedozorská dolina (Dolinka) 400 000 Rakša TR R
26 Kotian - Sokol – Balažovo - Borová Kaluž 300 000 Ivančiná,Slov.Pravno,Veľký Čepčín TR R
27 Mútnik 120 000 Horná Štubňa TR R
28 Mača 80 000 Mošovce TR R
29 Pod Suchými vrchmi - Hrádky 30 000 Rakša TR R
30 Žarnovická dolina 25 000 Čremošné, Mošovce TR R
31 Žarnovica - úsek od mosta pri motoreste Šturec 18 507 Turčianske Teplice TR R
32 Háj - pri vodnom zdroji 2 500 Háj TR R
33 Háj plocha s vachtou na V okraji obce 2 000 Háj TR R
34 Žarnovická dolina – horný tok 2 000 Mošovce TR R
35 Jazierko pri Jazernici 1 618 Jazernica TR R
36 Dolné lúky 1 100 Háj TR R
37 Dolné lúky 2 100 Háj TR R
38 Hlísna studňa 120 000 Mošovce TR N
39 Rakšianske rašelinisko 55 310 Rakša TR N
40 Rybníky - Mošovce 40 000 Mošovce TR N
41 Kaltwasser - SV od obce Turček 29 590 Turček TR N
42 Ivančinské močiare 27 497 Ivančiná, Slovenské Pravno TR N
2 199 822
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Tvrdošín
1 Uhliská I. (pramene) 20 000 Trstená TS L
2 Bratkovčík (pramene) 15 000 Trstená TS L
3 Krivý kút - pod Borovou horou 5 000 Tvrdošín TS L
4 Uhliská II. (tok) 3 000 Trstená TS L
5 Páleniská 1 000 000 Trstená, Liesek TS R
6 Kriváň 243 910 Trstená TS R
7 Zimníky 30 000 Trstená, Liesek TS R
8 Surdíky - Za Jelešňou 23 100 Trstená TS R
9 Okolo Jelešne 23 100 Trstená TS R
10 Hladovské bory – Hájnica v ChKO 5 000 Hladovka TS R
11 Jelešňa - vodný tok 245 000 Suchá Hora,Hladovka,Liesek,Trstená TS N
1 613 110
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Veľký Krtíš
1 Ipeľ v úseku Bušince – Kirť 120 000 Bušince, Čeláre VK L
2 Alúvium Zajského potoka 100 000 Sklabiná, Obeckov, Príbelce VK L
3 Dolné lúky 90 000 Kosihy nad Ipľom, Veľká Čalomija VK L
4 Malé Straciny – alúvium potoka 45 000 Malé Straciny VK L
5 Želovce 44 000 Želovce VK L
6 Jelšina - Pôtor – Slatinka 40 000 Pôtor VK L
7 Klenianska dolina 40 000 Vinica, Balog nad Ipľom VK L
8 Mokraď pri Koniarskom potoku 40 000 Kováčovce VK L
9 Ipeľ pod Rárošom 32 000 Muľa VK L
10 Kamenný potok (SZ od osady Rároš) 25 000 Muľa, Trenč VK L
11 Veľké Straciny 25 000 Veľké Straciny VK L
12 Kosihovský rybník 21 000 Kosihovce VK L
13 Kamenné Kosihy, nad vinicami 20 000 Kamenné Kosihy VK L
14 Veľká pažiť 20 000 Kiarov, Vrbovka VK L
15 Opava - Lazy, rybník 15 000 Opava VK L
16 Ďurkovce pri osade Peťov 15 000 Ďurkovce VK L
17 Hrušov - VN  Močár 13 000 Hrušov VK L
18 Slatinisko pri ceste 10 000 Červeňany VK L
19 Pri obeckovskom chotári 10 000 Dolné Plachtince, Obeckov VK L
20 Veľké Zlievce KS 3 Okrúhla lúka 10 000 Veľké Zlievce VK L
21 Vysokobylinná mokraď SV od Slov. Kľačian 10 000 Slovenské Kľačany VK L
22 Malý Krtíš – Mlynské 6 000 Malý Krtíš VK L
23 Závada – Motorest 5 000 Závada VK L
24 Malý Krtíš – Kapitánov potok 5 000 Malý Krtíš VK L
25 Olováry - Nad Žabotinou 5 000 Olováry VK L
26 Mokraď Topoľová dolina 5 000 Čeláre VK L
27 Pod Škriavnikom 5 000 Príbelce, Dolné Plachtince VK L
28 Ďurkovce Kamenište 5 000 Kamenné Kosihy VK L
29 Veľká lúka 5 000 Kamenné Kosihy VK L
30 Podsvahové mokrade na nive Ipľa 5 000 Trenč VK L
31 Balog n/Ipľom – rybník 4 000 Balog nad Ipľom VK L
32 Mokraď Jazero 4 000 Chrťany VK L
33 Čebovce, potok Hrochoť + alúvium 3 000 Čebovce VK L
34 Dolné Strháre 3 000 Dolné Strháre VK L
35 Sečianky 3 000 Sečianky VK L
36 Obeckov – Bukovec 3 000 Obeckov VK L
37 Pod záhumienkami 3 000 Vinica VK L
38 Balog n/Ipľom  Dlhá lúka 3 000 Balog nad Ipľom VK L
39 Piesky 3 000 Kováčovce VK L
40 Slovenské Kľačany – Jazierko 2 500 Slovenské Ďarmoty VK L
41 Horná Strehová - Pod Luhom 2 000 Senné VK L
42 Slovenské Kľačany - SZ okraj obce 2 000 Slovenské Kľačany VK L
43 Vodná nádrž Kleňany 2 000 Kleňany VK L
44 Ambróšovo jazierko (Balog n/I.) 1 500 Veľká Ves nad Ipľom VK L
45 Horná a dolná vrbina 1 500 Stredné Plachtince VK L
46 Vodná plocha Slovenské Ďarmoty 1 500 Slovenské Ďarmoty VK L
47 Jazierko Malá Čalomija 1 000 Malá Čalomija VK L
48 Medokýšna dolinka 550 Stredné Plachtince VK L
49 Kútička 500 Stredné Plachtince VK L
50 Hlinený járok 310 Stredné Plachtince VK L
51 Mikušove lazy – Čelovce 250 Čelovce VK L
52 Ľuboreč - vodná nádrž 800 000 Ľuboreč VK R
53 Úsek Ipľa  Muľa – Bušince + Aluviálne lúky 630 000 Muľa, Bušince VK R
54 Ipeľské hony 250 000 Ipeľské Predmostie VK R
55 Močiar Sudenica 250 000 Ipeľské Predmostie VK R
56 Kiarovský močiar  PR 170 589 Kiarov, Kováčovce VK R
57 Neninská VN 165 000 Bátorová VK R
58 Vodná nádrž Sklabiná 160 000 Obeckov, Sklabiná VK R
59 Glabušovská vodná nádrž 144 000 Glabušovce VK R
60 Selské lúky 100 000 Selce VK R
61 Ryžovisko 50 000 Ipeľské Predmostie VK R
62 Bušince - okolie Stracinského potoka 50 000 Bušince VK R
63 Pod Sudenicou - časť Ipľa pri Ipeľ. Predmostí 40 000 Ipeľské Predmostie VK R
64 Meandre Ipľa pod Vrbovkou 35 000 Vrbovka VK R
3 680 199
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Vranov nad Topľou
1 Malá Domaša 1 050 000 Malá Domaša, Slovenská Kajňa VT R
2 Hliňanská jelšina 120 000 Hlinné VT R
3 Zárez Stravného potoka 40 500 Pavlovce VT R
4 Žipovské mŕtve rameno 22 700 Vyšný Žipov VT R
5 Kelčianska jelšina 10 000 Nová Kelča VT R
6 Zámutovská jelšina 6 600 Rudlov VT R
7 Stavenec-Čierna mláka 400 Pavlovce VT R
8 Veľká Domaša 1 422 000 000 Kvakovce, Holčíkovce až Lomné VT N
9 Petkovský potok 67 600 Petkovce VT N
1 423 317 800
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Zvolen
1 Vodná nádrž Dobrá Niva 300 000 Dobrá Niva ZV L
2 Zvolen, pri trati 120 000 Zvolen ZV L
3 Korea 60 000 Zvolen ZV L
4 Rybník (VVP Lešť) 20 000 Lešť (vojenský obvod) ZV L
5 Zvolen, Bazény II. 20 000 Zvolen ZV L
6 Slatinka - Veľká Zákruta I. 10 000 Zvolen ZV L
7 Slatinka - Veľká Zákruta II. 10 000 Lešť (vojenský obvod) ZV L
8 Slatinka - Veľká Zákruta III. 10 000 Zvolen ZV L
9 Lieskovec I. -> Zolná 9 999 Lieskovec ZV L
10 Lanice 9 000 Zvolen ZV L
11 Lieskovec - Z. Slatinka 5 000 Lieskovec ZV L
12 Neresnica – poľnosklad 5 000 Zvolen ZV L
13 Zvolen - Balkán - močiar 5 000 Zvolen ZV L
14 Zvolen 5 000 Zvolen ZV L
15 Zvolen, Bariny 5 000 Zvolen ZV L
16 Lukové - Zolná (350) 3 000 Lieskovec ZV L
17 Kobelovec medzi Zvolenom a Sliačom 2 250 Zvolen ZV L
18 Lieskovec II. -> Zolná (PD) 50 Lieskovec ZV L
19 Môťovská vodná nádrž 600 000 Zvolen ZV R
20 Tok Slatinky, nad VN Môťová - obec Slatinka 600 000 Zvolenská Slatina ZV R
21 Močiar (pod kótou Brezové Vršky) 100 000 Lešť (vojenský obvod) ZV R
22 Ľubica 20 000 Zvolenská Slatina ZV R
23 Poľana – Príslopy 2 200 Očová ZV R
24 Slatinka - Krpele 5 000 Zvolen ZV N
1 926 499
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Žarnovica
1 Nová Baňa – Tajch 50 000 Nová Baňa ZC L
2 Pílanský potok 30 000 Veľké Pole ZC L
3 Stráž  JZ svah 200 Veľké Pole ZC L
4 Rybník Revištské Podzámčie 200 000 Revištské Podzámčie ZC R
280 200
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Žiar nad Hronom
1 Mŕtve rameno Hrona 250 000 Žiar nad Hronom ZH L
2 VN Zákruty – závlahy 73 000 Dolná Trnávka, Prestavlky, Lovča ZH L
3 VN Prestavlky – závlahy 27 000 Prestavlky ZH L
4 Šibeničný vrch 4 999 Žiar nad Hronom ZH L
354 999
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Žilina
1 Mokraď pod krížom nad Ďurčinou 20 000 Ďurčiná ZA L
2 Niva bezmenného potoka pod Dlhou horou 5 000 Veľká Čierna ZA L
3 Babkov, Babkovský mlyn - dolinka 3 000 Lietavská Svinná-Babkov ZA L
4 Varín, porasty pri pot. pod kotolňou pri škole 2 500 Varín ZA L
5 S pod kótou Malchovica 2 500 Žilina ZA L
6 Varín, porasty pri pot. pod kotolňou pri škole 1 000 Varín ZA L
7 Dolina Lesnianka – Útržliny 1 000 Rajecká Lesná ZA L
8 Varín, horná asfaltová baňa 1 000 Varín ZA L
9 Močiar pod Paľovou búdou 300 Žilina ZA L
10 Park pri múzeu v Krasňanoch 280 Krasňany ZA L
11 Zásobovacia nádrž v závodí pod záhradami 200 Žilina ZA L
12 Rajec, dolinka okolo cintorína 180 Rajec ZA L
13 Jamy pod VŠDS 150 Žilina ZA L
14 Žilina, jama pri tenisových kurtoch 27 Žilina ZA L
15 Slatina pod Vraninami 50 000 Rajecká Lesná, Rajec ZA R
16 Hýrovská slatina – na nive potoka Hýrov 17 600 Žilina ZA R
17 Čičmianska dolina – vlhké lúky pri Rajčianke 16 250 Fačkov ZA R
18 Dolina Čierňanky 8 400 Veľká Čierna ZA R
19 Niva bezmenného potoka pod kótou Viešky (539 m) 2 000 Ovčiarsko ZA R
20 Šujské rašelinisko 108 000 Rajecká Lesná ZA N
239 387