Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Rožňava
1 Rybníky v Hrušove 350 000 Hrušov RV L
2 Podmáčané lúky pod cestou za dedinou 40 000 Gočovo RV L
3 Rybník asi 200 m pod Blatným rybníkom 35 000 Kružná RV L
4 Dobšiná – vyrovnávacia nádrž 30 000 Dobšiná RV L
5 Mokrá lúka pod cestou na Slavošku 30 000 Slavoška RV L
6 Tri rybníky pri žel. Stanici 23 000 Vlachovo RV L
7 Podhorská jelšina na nive Súlov. potoka 20 000 Gemerská Poloma RV L
8 Rybník pri MŠ 20 000 Vlachovo RV L
9 Jašterkové jazierko (Silická planina) v CHKO 15 000 Silica RV L
10 Rudniansky potok 10 000 Rudná RV L
11 Podhorský vŕbový lužný les II. 10 000 Nižná Slaná RV L
12 Pod brezím pramenisko 10 000 Vlachovo RV L
13 Vlhké lúky pod Hutou 5 000 Gemerská Poloma RV L
14 Silica - močiar s trstinou a pálkou, v CHKO 5 000 Silica RV L
15 Močiar medzi pílou a Cípovou 4 500 Dobšiná RV L
16 Jelšovo-vŕbový les na alúviu Hankov. potoka 4 000 Hanková RV L
17 Podhorský vŕbový lužný les I. 4 000 Nižná Slaná RV L
18 Močiar na alúviu Hankovského potoka 3 000 Slavoška RV L
19 Blatný potok – priľahlé zbytky močiara 2 500 Kružná RV L
20 Mŕtve rameno Slanej v Bohúňove 2 400 Bohúňovo RV L
21 Pod cestou - torzo lužného lesíka 2 000 Rudná RV L
22 Mokré lúky pri bezmennom potoku 2 000 Petrovo RV L
23 Vysokobylinný močiar pri Nadabulej 2 000 Rožňava RV L
24 Mokraď na autobus. Zastávke V.Slaná-Cípová 1 800 Dobšiná RV L
25 Podmáčaná lúka na alúviu Hankov. potoka 1 600 Hanková RV L
26 Konopnice – močiar pri Hontianskom p. 1 600 Rakovnica RV L
27 Podmáčaná lúka nad Hutou 1 200 Gemerská Poloma RV L
28 Pramenisko v dol.po pr. strane Hontského p. 1 000 Rakovnica RV L
29 Pramenisko pri ihrisku 1 000 Kobeliarovo RV L
30 Mokré lúky pri ihrisku 1 000 Čoltovo RV L
31 Močiar pri lesníckej bytovke 600 Markuška RV L
32 Hrabina pramenisko pod Mníchom 500 Rožňavské Bystré RV L
33 Pramenisko pod cigánskou osadou 500 Markuška RV L
34 Močiar na JV okraji obce 450 Rožňavské Bystré RV L
35 Vysokobylinný močiar pri Rožňave-odkalisko 450 Rožňava RV L
36 Konopnice močiar na nive Hontského pot. 400 Rakovnica RV L
37 Pramenisko 1 na SZ okraji obce 350 Pača RV L
38 Pramenisko I. na lúke na J okraji obce 350 Honce RV L
39 Pramenisko II. pod Mníchom 300 Rožňavské Bystré RV L
40 Pod brezím pramenisko v údolí potoka 2 300 Vlachovo RV L
41 Močiar pri plemenárskom podniku 300 Betliar RV L
42 Jazierko po ľavej strane Krasnohor. Potoka 250 Pača RV L
43 Vlhká lúka pri ihrisku 200 Gemerská Poloma RV L
44 Hrabina pramenisko na SV okraji obce 200 Rožňavské Bystré RV L
45 Mokraď v intraviláne obce 200 Markuška RV L
46 Močiar s pálkou pri ihrisku 200 Kobeliarovo RV L
47 Pramenisko 200 Gočovo RV L
48 Hontská stráň – mokraď uprostred oráčiny 50 Rudná RV L
49 Za Kopoltom Pramenisko II. 50 Honce RV L
50 Močiar s ostricami a pálkou 50 Gemerská Hôrka RV L
51 Kamenný potok–lok. pri Vlachovskom potoku 100 000 Vlachovo RV R
52 Blatný rybník 40 000 Kružná RV R
53 Mokraď medzi N. Slanou a Henckovcami 10 000 Nižná Slaná RV R
54 Jovické rašelinisko 7 900 Jovice RV R
55 Rašelinisko pod cigánskou kolóniou 30 000 Krásnohorské Podhradie RV N
832 400
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Ružomberok
1 Niva potoka v Trlenskej doline 100 000 Ružomberok RK L
2 Pod Nižnou Javorinkou 40 000 Ružomberok RK L
3 Rybník a luh pri ústí Sliačanky 25 000 Lisková RK L
4 Lúčky kúpele Šiare (alúvium) 15 000 Lúčky RK L
5 Lúčky - niva na sútoku potokov 10 000 Ružomberok RK L
6 Močidlo - Na Smrekovici 10 000 Ružomberok RK L
7 Zemianska dolina 5 000 Liptovská Štiavnica RK L
8 Mokraď pri ústí doliny Skalnô 2 500 Liptovská Osada RK L
9 Ludrová - okolie prameniska 1 500 Ludrová RK L
10 Liptovská Štiavnica, slatina nad obcou 1 250 Liptovská Štiavnica RK L
11 Liptovská Štiavnica – Komornícka dolina 1 000 Liptovská Štiavnica RK L
12 Pod Vlkolíncom 1 000 Ružomberok RK L
13 Pod Májekovou chatou na Malinom Brde 800 Ružomberok RK L
14 Kráčkov 300 Ľubochňa RK L
15 Ludrovská dolina – pramenisko 100 Ludrová RK L
16 Alúvium Revúcej – od ústia Malého Hričkova 423 700 Ružomberok,Lipt.Osada,Lipt.Revúce RK R
17 Alúvium Ľubochnianky - Ľubochnianska dolina 190 000 Ľubochňa RK R
18 ŠPR Ivachnovský luh 105 400 Ivachnová, Lisková, Turík RK R
19 Sliačske travertíny 70 000 Sliače RK R
20 Hradené jazero Blatné 42 900 Ľubochňa RK R
21 Studničná, prameň JJZ od obce 5 000 Komjatná RK R
22 Potok - S asi 2-2,5 km od obce 5 000 Potok RK R
23 Valaská Dubová, Z, pramene 3 000 Valaská Dubová RK R
24 Liptovská Lúžna, J, Patečiny, pram. nad chatami 2 500 Liptovská Lúžna RK R
25 Močiar, asi 2 km S od Stankovian 81 578 Stankovany RK N
26 Rojkovské rašelinisko 28 807 Stankovany RK N
27 Travertínové terasy - Bukovinka 18 000 Ružomberok RK N
1 189 335
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Sabinov
1 (Uzovský Šalgov) – rybníky 100 000 Uzovský Šalgov SB L
2 ( Lipany ) - ťažobné jamy 10 000 Lipany SB L
3 Rožkovanské rybníky pri Lipanoch 230 000 Lipany SB R
340 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Senec
1 Jazero Ivánka 120 000 Ivánka pri Dunaji SC L
2 Štrkovisko pri Hrubom Šúri 35 000 Hrubý Šúr SC L
3 Štrkovisko pri Miloslavove 25 000 Miloslavov SC L
4 Jazero Kalinkovo 22 000 Kalinkovo SC L
5 Birkli – lužný les 12 000 Hamuliakovo SC L
6 Mŕtve rameno Čiernej vody 10 000 Senec SC L
7 Vodná plocha Malý Biel 10 000 Veľký Biel SC L
8 Vodná plocha pri Martine 2 000 Senec SC L
9 Mokraď Veľký Biel 2 000 Veľký Biel SC L
10 Hrušovská nádrž 5 000 000 Kalinkovo SC N
5 238 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Senica
1 (Sekule) – bagrovisko – Ošríd 250 000 Sekule SE L
2 Rybárka, Nemecká, Gulaňa 200 000 Sekule, Moravský Svätý Ján SE L
3 Lantov 150 000 Moravský Svätý Ján SE L
4 PP Zrubánka 132 500 Jablonica SE L
5 Husárov rybník 100 000 Lakšárska Nová Ves SE L
6 Sekulský Čeker 100 000 Sekule SE L
7 Ciglát 90 000 Moravský Svätý Ján SE L
8 Za priekopou – Ostrabec 80 000 Moravský Svätý Ján SE L
9 Jablonica - poľnohospodárska nádrž 78 600 Jablonica SE L
10 Staré rameno - prepich XVI 75 600 Moravský Svätý Ján SE L
11 Odpadový kanál  Malolevársky 70 000 Sekule, Moravský Svätý Ján, + 2iné SE L
12 Pačitov 70 000 Moravský Svätý Ján SE L
13 Rašeliniská Prievaly 70 000 Prievaly, Cerová SE L
14 Staré rameno - Prepich XVII. 65 000 Moravský Svätý Ján SE L
15 (Sekule) – pieskovňa 60 000 Sekule SE L
16 Staré rameno – Prepich XVIII. 43 000 Moravský Svätý Ján SE L
17 Jablone 40 000 Sekule SE L
18 Loviská 39 000 Moravský Svätý Ján SE L
19 Kopiarová jama 36 000 Moravský Svätý Ján SE L
20 Čeker 35 000 Moravský Svätý Ján SE L
21 Švecová lúka 35 000 Moravský Svätý Ján SE L
22 Čierne pole 30 000 Sekule SE L
23 Štrkovisko Moravský Sv. Ján 30 000 Moravský Svätý Ján SE L
24 Mendýn 28 000 Moravský Svätý Ján SE L
25 Smolinská vodná nádrž 27 000 Smolinské SE L
26 Dzívčenská jama 26 000 Moravský Svätý Ján SE L
27 Rácová jama 24 000 Moravský Svätý Ján SE L
28 Tomková Morávka 20 000 Moravský Svätý Ján SE L
29 Hate 20 000 Moravský Svätý Ján SE L
30 Lanšper – Zlámaný most 20 000 Moravský Svätý Ján SE L
31 Stredné pole 18 000 Sekule SE L
32 Staré ramená medzi 16. a 17. Pr. + Výkop 4 18 000 Moravský Svätý Ján SE L
33 Brezová 18 000 Moravský Svätý Ján SE L
34 Výkop (majer Dlhé lúky) 17 000 Moravský Svätý Ján SE L
35 Výkopy pod hrádzou 15 000 Moravský Svätý Ján SE L
36 Za haťami 14 000 Moravský Svätý Ján SE L
37 Pod Borovou 13 000 Moravský Svätý Ján SE L
38 Šiškovec 12 000 Moravský Svätý Ján SE L
39 Výkopy pri Morave 10 000 Sekule SE L
40 Rameno - Lantovský les 10 000 Moravský Svätý Ján SE L
41 Kačenky 6 000 Sekule SE L
42 Grancova struha 5 000 Sekule SE L
43 Ústie Myjavy 5 000 Sekule SE L
44 Kňazové jamy 5 000 Moravský Svätý Ján SE L
45 Výkop u psíčkarov 4 000 Moravský Svätý Ján SE L
46 Cipanoš, mŕtve rameno Moravy 4 000 Moravský Svätý Ján SE L
47 Na hrudoch 4 000 Moravský Svätý Ján SE L
48 Staré rameno (Sekule pri Myjave) 3 000 Sekule SE L
49 Šaštín - rybník pri kostole 3 000 Šaštín-Stráže SE L
50 Lukačkův kút (jamy) 1 256 Sekule SE L
51 VN Horná Studená voda 265 000 Borský Svätý Jur SE R
52 Šaštín – štrkovisko 200 000 Šaštín-Stráže SE R
53 VN Dolná Studená voda 150 000 Borský Svätý Jur SE R
54 Kovalovská vodná nádrž 106 000 Kováľov SE R
55 Horné kríky 16 600 Hradište pod Vrátnom SE R
56 Červený rybník 1 189 100 Lakšárska Nová Ves SE N
57 Dlhé lúky 90 000 Moravský Svätý Ján SE N
58 Jasenácke 62 400 Lakšárska Nová Ves SE N
4 309 056
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Skalica
1 (Trnovec n/V.) les pri Váhu 125 000 Trnovec SI L
2 Budkovianske rybníky 100 000 Radimov SI L
3 Vodná nádrž Mlynky 72 000 Skalica SI L
4 Lužný les s močiarom 2 500 Brodské SI L
5 Adamov – štrkovisko 700 000 Gbely SI R
6 Unín - vodná nádrž 364 000 Petrova Ves SI R
7 Skalica – rybník 342 000 Skalica SI R
8 Boričky II. 320 000 Kopčany SI R
9 Boričky I. 240 000 Kopčany SI R
10 Radošovce - vodná nádrž 165 000 Radošovce SI R
11 Unín – štrkovisko 100 000 Kopčany SI R
12 Výtržina (CHPV) 90 000 Kátov, Skalica SI R
2 620 500