Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Pezinok
1 Trnianska dolina - ústie 500 000 Vinosady PK L
2 Limbašský potok - Strapákov mlyn 500 000 Pezinok PK L
3 Vodná nádrž Vištuk 292 000 Vištuk PK L
4 Šenkvice – vodná nádrž 157 600 Šenkvice PK L
5 Vodná nádrž Blatné 157 600 Šenkvice, Blatné PK L
6 Vlhké lúky pri Trenčanovom mlyne 150 000 Svätý Jur, Pezinok PK L
7 Vodné nádrže nad Grinavou 85 000 Pezinok PK L
8 VN Kučišdorf 80 000 Vinosady PK L
9 VN Myslenice (Grinava) - Medvedie, Kotlíky 70 000 Pezinok PK L
10 Viničné – vodná nádrž 40 000 Viničné PK L
11 Alúvium Gidry  PR 26 274 Budmerice PK L
12 Bolešky (2 vlhké lúky) 25 000 Modra PK L
13 VN Harmonia 16 600 Modra PK L
14 Jazierka v Biologickej stanici Šúr 8 000 Svätý Jur PK L
15 Pod Bielym krížom 4 000 Svätý Jur PK L
16 Krkavec (3 minilokality) 3 000 Limbach PK L
17 Zabité 3 000 Doľany PK L
18 Budmerický rybník 700 000 Budmerice PK R
19 Rybník Hájiček 380 000 Budmerice PK R
20 Jurské jazero PR 274 900 Svätý Jur PK R
21 Doľany - vodná nádrž 165 000 Doľany PK R
22 Pezinok - vodná nádrž 110 000 Pezinok PK R
23 PR Nad Šenkárkou 109 200 Limbach PK R
3 857 174
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Piešťany
1 Vinišovka – Baková 215 000 Drahovce PN L
2 Vlhké lúky pri vod. nádrži Chtelnica 200 000 Chtelnica PN L
3 Vodné plochy na pravej strane derivač.kanála 140 000 Drahovce PN L
4 Kňazová, Klčoviny, Lazy, Sihote 85 000 Drahovce PN L
5 Vodná nádrž Striebornica 59 600 Moravany nad Váhom PN L
6 Rybník vo Veľkom Orvišti 19 000 Veľké Orvište PN L
7 Sietie - Vrbové okr. Piešťany 10 500 Vrbové PN L
8 Závažie 3 500 Hubina PN L
9 CHA Sĺňava 3 990 000 Piešťany, Ratnovce, Sokolovce PN R
10 Vodná nádrž Čerenec 460 000 Vrbové PN R
11 Chtelnica – vodná nádrž 139 000 Chtelnica PN R
12 Priesaky pod Sĺňavou 105 000 Drahovce, Ratnovce, Sokolovce PN R
13 Výtok – navrhovaná PR 56 600 Chtelnica PN R
14 Pustá Ves – poľnohosp. nádrž 39 600 Prašník PN R
5 522 800
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Poltár
1 Rybníky a okolité mokrade pod Rovňanmi 125 000 Rovňany, Poltár PT L
2 CHPV Jasenina 32 100 Ďubákovo PT L
3 Kalinovo, mokraď na alúviu Ipľa, VJV od obce 20 000 Kalinovo PT L
4 Hrabovo - mokraď na ľavej strane Ipľa 20 000 Kalinovo PT L
5 Hrabovo, mŕtve ramená Ipľa pri PR 20 000 Kalinovo PT L
6 Rybník pri Poltári – Zelené 17 500 Poltár PT L
7 Hrabovo – mŕtve rameno Ipľa 5 000 Kalinovo PT L
8 Mokraď J od Poltára pri žel. Trati 5 000 Poltár PT L
9 Zelené, močiar SZ od rybníka 5 000 Poltár PT L
10 Kalinovo, okolie minerálneho prameňa 2 500 Kalinovo PT L
11 Kalinovo, Háj, mokraď pri lyž. vleku 2 500 Kalinovo PT L
12 Ďubákovo, mokraď medzi pl. CHA Jasenina 2 400 Ďubákovo PT L
13 Jelšina pri Brezničke, na ľavej strane Ipľa 2 000 Breznička PT L
14 Ďubákovo, pramenisko S od obce 800 Ďubákovo PT L
15 Meandre Ipľa Kalinovo-Breznička 700 000 Kalinovo, Breznička PT R
16 Hrabovo - Veľké diely 200 000 Kalinovo PT R
17 Breznička - Petruš, lúka na alúviu Ipľa 5 000 Breznička PT R
1 164 800
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Poprad
1 Tatranské Mlynčeky – rybník 60 000 Mlynčeky PP L
2 Čierny Váh, lokalita č. 1 2 300 Liptovská Teplička PP L
3 Ždiarsky potok 450 Liptovská Teplička PP L
4 Poš, cca 1 km Z od obce Stará Lesná 208 200 Stará Lesná, Starý Smokovec PP R
5 CHN Pastierske 29 300 Štrba PP R
6 Brezina, cca 500 m Z od žel. st. Vyšné Hágy 11 600 Starý Smokovec PP R
7 Rašelinisko cca 100 m V od Štrbského plesa 3 200 Starý Smokovec PP R
315 050
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Považská Bystrica
1 Považská Teplá – Rybníky 57 000 Považská Bystrica PB L
2 Papradno 30 000 Papradno PB L
3 Horná Maríková – Modlatín 18 000 Horná Maríková PB L
4 Biela voda 17 000 Bodiná PB L
5 Dolinky pri Kráľovke 12 500 Považská Bystrica PB L
6 Pod Kopanicami 10 000 Považská Bystrica PB L
7 Domaniža - "Blatnica" 10 000 Domaniža PB L
8 Sverepec - oproti motokrosu 6 000 Sverepec PB L
9 Pod Chrcholíncom 5 000 Papradno PB L
10 Horná Maríková – Pagoňov 4 500 Horná Maríková PB L
11 Staré koryto Váhu  Orlovský most - Rašov 450 000 Považská Bystrica až Šebešťanová PB R
12 Staré koryto Váhu  Podvažie, Savčiná 60 000 Podvažie PB R
13 Horná Maríková – Máčkovci 10 000 Horná Mariková PB R
690 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Prešov
1 Mokraď Kanaš 20 000 Veľký Šariš PO L
2 Mokrade v nive Torysy 120 000 Veľký Šariš PO R
3 Salvatorské lúky 26 765 Šindliar, Lipovce PO N
166 765
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Prievidza
1 VN - Nitrianske Rudno + prítok 960 000 Kostolná Ves PD L
2 Alúvium Nitry  Prievidza --> Nedožery 90 000 Prievidza PD L
3 VN – Kanianka 60 000 Kanianka, Bojnice PD L
4 Usadzovacia nádrž BC 50 000 Sebedražie PD L
5 Tmavá dolina - Jelšový lesík SV od Kľačna 50 000 Kľačno PD L
6 Rajecká dolina 40 000 Kľačno PD L
7 VN Brezany + prítok 30 000 Nedožery-Brezany PD L
8 Bystričianska dolina 30 000 Bystričany PD L
9 VN – Lazany 25 000 Lazany PD L
10 Pod Grúňom – Sedliská 22 500 Bojnice PD L
11 Panské lúky pri Medzihorskom potoku 20 000 Poluvsie – Porubka PD L
12 Mokraď "Mestská lúka" 15 000 Pravenec PD L
13 Rybník Podbanské a okolie 15 000 Prievidza PD L
14 Mokrade pri vodovode sedimentač. Bane Cígeľ 10 000 Cígeľ PD L
15 Osliansky potok nad Hornou Vsou 10 000 Horná Ves PD L
16 Rybníček nad obcou Veľká Lehôtka 10 000 Prievidza PD L
17 Mŕtve rameno Nitry v Opatovciach 8 000 Opatovce nad Nitrou PD L
18 Teplý potok 7 500 Bojnice PD L
19 Rybníčky na Moštenici 5 000 Prievidza PD L
20 Jazierko v mestskom parku 5 000 Bojnice PD L
21 Niva potoka Cerová 5 000 Radobica PD L
22 Rybníček v intraviláne obce 5 000 Kostolná Ves PD L
23 Jarok (Krchniakov močiar) 3 000 Poluvsie PD L
24 Mokraď Pusté - niva bezmenného potoka 3 000 Valaská Belá PD L
25 Dubnica "Pod Valom" 2 500 Bojnice PD L
26 Vodná mláka Bôrik + jelšový lesík 2 000 Nitrianske Pravno PD L
27 Hliník 2 000 Nitrianske Pravno PD L
28 Termálny výver pod liečebňou Baník 1 500 Opatovce nad Nitrou PD L
29 Mokraď v Chalmovianskom parku 200 Bystričany PD L
30 Mokrade v okolí obce Koš 1 500 000 Koš PD R
31 Údolie potoka Tužinka (nad obcou Tužina) 20 000 Tužina PD R
32 Medzihorská dolina - svah pod chatovou osadou 4 000 Poluvsie PD R
3 011 200
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Púchov
1 Ihrišské rybníky 42 830 Púchov PU L
2 Pod Hložským dielcom 1 125 Beluša PU L
3 Horovský rybník 750 Horovce PU L
4 Vodná nádrž Nosice 4 000 000 Nimnica, Púchov PU R
5 Váh pod Priehradou Mládeže 180 000 Nimnica, Púchov PU R
6 Brezie – Močiare 17 900 Nimnica PU R
4 242 605
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Revúca
1 Zdychavka - najväčší prítok rieky Muránky 60 000 Revúca, Muránska Zdychava RA L
2 Medzi žel.st. Lubeník a žel.st. Teplá Voda 50 000 Lubeník, Jelšava RA L
3 Medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou 20 000 Revúca, Muránska Dlhá Lúka RA L
4 Pstružný potok - za Revúčkou 18 500 Revúca RA L
5 Vlhká lúka medzi cestou pri starom cintoríne 15 000 Revúca RA L
6 Slatinisko pri VDI Gemer Sirk 10 000 Sirk RA L
7 Podhorské lužné vŕbové hložiny 10 000 Kameňany RA L
8 Mokré lúky pri ceste do Šivetíc od Prihradzian 10 000 Šivetice RA L
9 Teplá Voda 10 000 Jelšava RA L
10 Odkalisko SMZ Jelšava 10 000 Jelšava RA L
11 Štrkovisko 5 000 Revúca RA L
12 Uhliarska 3 000 Muráň RA L
13 Tajch Stožky 3 000 Muráň RA L
14 Močiar na alúviu bezmenného potoka 2 000 Gemerský Sad RA L
15 Revúcka Lehota 500 Revúcka Lehota RA L
16 Muráň - pod lyžiarskym vlekom 200 Muráň RA L
17 Močiar pri vstupe do obce 100 Gemer. Teplice, Gemerská Milhosť RA L
18 Drieňok 150 000 Rybník, Španie pole RA R
19 Pod Úkorovou – vlhké lúky + jelšový porast 100 000 Revúca RA R
20 Mokré lúky na alúviu riečky Východný Turiec 100 000 Rákoš RA R
21 Vodná nádrž Revúcka Lehota 70 000 Revúcka Lehota RA R
22 Pri Strelnici – jelšovo-vŕbové porasty 40 000 Revúca RA R
23 Rybník pri Jelšavskej Teplici 30 000 Gemerské Teplice RA R
24 Lehotské rybníky 20 000 Muránska Lehota RA R
25 Bagrovisko pri Revúcej 20 000 Revúca RA R
26 Pramenisko pri Muránskej Lehote 10 000 Muránska Lehota RA R
767 300
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Rimavská Sobota
1 Hostická vodná nádrž 500 000 Hostice RS L
2 Záver Vlčej doliny 80 000 Drňa RS L
3 Cechmajstrova dolina 64 000 Chrámec RS L
4 Buková 60 000 Drňa, Hostice RS L
5 Fenek 56 959 Petrovce RS L
6 Chrámec - Teplá dolina 40 000 Chrámec, Janice RS L
7 Mŕtve rameno Slanej 31 770 Včelince RS L
8 Vinice - nádrž pri osade na križovatke 20 000 Rimavská Sobota RS L
9 Konrádovce, lom 17 500 Konrádovce RS L
10 Pusta Čikovo - záver doliny 15 000 Janice RS L
11 Chrámec - vodná nádrž 12 000 Janice, Chrámec RS L
12 Tisovec – Uhlisko 10 000 Tisovec RS L
13 Kurinec - Zelená voda (okolie prítoku) 10 000 Rimavská Sobota RS L
14 Lom Ratkovská Suchá 4 000 Ratkovská Suchá RS L
15 Dechtársky potok 3 500 Gemerské Dechtáre RS L
16 Studená dolina – Embertelen 2 500 Drňa RS L
17 Hlboký jarok,pramenis. pri Hlbokom jarku II. 1 750 Tisovec RS L
18 Slávča pri Tisovci 1 200 Tisovec RS L
19 Tisovec, PR Hlboký jarok - prameniská 1 000 Tisovec RS L
20 Krasové jamy pri Drienčanoch 1 000 Drienčany RS L
21 Furmanec 500 Tisovec RS L
22 Zosuvové Tachtianske jazierka 140 Tachty RS L
23 Vodná nádrž Teplý vrch 1 050 000 Telý vrch, Budikovany RS R
24 VN Ožďany 200 000 Ožďany RS R
25 Pokoradzké jazierka 158 700 Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz RS R
26 CHŠP Martinovská nádrž 145 508 Martinová RS R
27 Dubniansky močiar a priľahlý tok Gortvy 130 000 Dubno RS R
28 Alúvium Blhu 27 500 Hrušovo RS R
29 Klenovské blatá 20 000 Čierny Balog, Klenovec RS R
30 Vachtové jazierko 6 753 Tisovec RS R
31 Tŕstie 287 100 Tisovec, Krokava RS N
2 958 380