Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Medzilaborce
1 Mokré lúky pod Čertižným 13 600 Čertižné ML R
2 Jarčiská 4 500 Roškovce ML R
3 Haburské rašelinisko 13 400 Habura ML N
31 500
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Michalovce
1 Rybník Iňačovce 2 000 000 Iňačovce MI R
2 PR Oľchov 195 800 Ložín MI R
3 Kusínsky rybník 175 000 Kusín MI R
4 Starý Laborec 170 000 Oborín MI R
5 Jovsiansky rybník 165 000 Jovsa MI R
6 PR Raškovský luh 162 300 Malé Raškovce MI R
7 Ortov 148 600 Pavlovce nad Uhom, Čierne Pole MI R
8 Brehovské rameno II. 40 000 Oborín MI R
9 PP Lužný les pri Laborci 38 800 Strážske MI R
10 Brehovské rameno I. 30 000 Oborín MI R
11 Jovsianska hrabina 2 575 800 Jovsa MI N
5 701 300
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Námestovo
1 Mutňanská píla (Pustizeň) PR 148 017 Mútne NO L
2 Biela Orava 90 000 Zakamenné NO L
3 Zásihlie, Zasihlianka 55 000 Zakamenné NO L
4 Juríkova dolina – Ústranec 50 000 Oravská Lesná NO L
5 Uradníkov Grúň (II. a III. hnojisko) 40 000 Zakamenné NO L
6 Bagrovisko pri Ustrigu 40 000 Zakamenné NO L
7 Rašelinisko "Randová" 30 000 Oravské Veselé NO L
8 Nové Zeme 30 000 Zubrohlava NO L
9 Alúvium doliny Rakovca 25 000 Oravské Veselé NO L
10 Veselovské Hájky 25 000 Oravská Jasenica NO L
11 Juríkova dolina, Tanečník - DEPO 20 000 Oravská Lesná NO L
12 Spergovka - Oravská Polhora (nad kasárňami) 20 000 Oravská Polhora NO L
13 Uradníkov Grúň (1), Zakamenné 15 000 Zakamenné NO L
14 Polhoranka 13 000 Zubrohlava NO L
15 Nad Polhorankou 10 000 Oravská Polhora NO L
16 Žabinec - na P brehu Polhoranky 10 000 Rabča NO L
17 Oravská Polhora, "Kasárne" 8 000 Oravská Polhora NO L
18 Vodná nádrž Michaľovo 8 000 Námestovo, Klin NO L
19 Poľanový Kriváň (Kriváň) 8 000 Bobrov NO L
20 Zakurčinka 8 000 Krušetnica NO L
21 Pod Polhorským hrádkom - Oravská Polhora 8 000 Oravská Polhora NO L
22 Brestovka-na konci lesnej cesty na Brestovku 6 000 Námestovo NO L
23 Rabča-Hájka 6 000 Rabča NO L
24 Alúvium Mútňanky-pravý breh-pod Kýčerou 6 000 Krušetnica NO L
25 Potoky 5 000 Oravská Jasenica NO L
26 Kalová nádrž ZŤS – Námestovo, Zubrohlava 5 000 Námestovo NO L
27 Trstiny pri Vavrečanke pod Vavrečkou 5 000 Vavrečka NO L
28 Aúvium Polhoranky – Rabča 5 000 Rabča NO L
29 Hruštín – vlhké lúky pod Predným lánom 5 000 Hruštín NO L
30 Alúvium Záhoranky – rašelinné slatinné lúky 4 000 Rabčice NO L
31 Vyšné Jelenie -pram. Jelenieho potoka 4 000 Vavrečka NO L
32 Alúvium Klinianky,  pod Veľkým kopcom 4 000 Novoť NO L
33 kanál pri RD Biela Orava a býv. náhon na pílu 2 000 Zakamenné NO L
34 Hruštínka 1, 2, Pod Minčolom 1 500 Hruštín NO L
35 Mŕtve rameno Veselovianky 1 200 Oravské Veselé NO L
36 Slepé rameno na P brehu Bielej Oravy 50 Krušetnica NO L
37 Ťapešovo, nad obcou 30 Ťapešovo NO L
38 Rašelinisko Novoťská hoľa (Čepeľ) 600 000 Mútne NO R
39 Rašelinisko "Spálený grúnik" NPR 547 800 Mútne NO R
40 Mútňanka-vodný tok 195 000 Mútne,Beňadovo,Krušetnica,Breza NO R
41 Rašelinisko Zlatná 125 000 Mútne NO R
42 PR Tisovnica 116 200 Oravská Polhora NO R
43 Komplex 3 rašelinísk pod chatou Stará voda 70 000 Oravská Polhora NO R
44 Juríkov potok – Oravská Lesná 50 000 Oravská Lesná, Zakamenné NO R
45 Rašelinisko Menzdrovka 50 000 Novoť NO R
46 Polhorská píla, za plotom Drevoindustrie 24 805 Oravská Polhora NO R
47 Pod Kyselovkou-Oravská Polhora (SV od píly) 10 000 Oravská Polhora NO R
48 CHPV Ťaskovka 6 718 Klin NO R
49 Rabčické bory 300 000 Rabčice NO N
50 Klinské rašelinisko 150 739 Klin NO N
51 Beňadovské rašelinisko 119 851 Beňadovo, Breza NO N
52 Za Vahanovom 65 000 Oravské Veselé, Námestovo NO N
3 151 910
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Nitra
1 Hunták 219 000 Žirany, Podhorany NR L
2 Vodná nádrž Melek a okolie 90 000 Melek NR L
3 Tajniansky potok – Spodné pole 50 000 Tajná NR L
4 Kamenište 50 000 Žitavce NR L
5 Vodná nádrž Vráble 399 300 Klasov, Veľké Chyndice, Vráble NR R
6 CHA Rybník Radošinka 249 300 Kapince NR R
7 Vinodolský luh – Hájik 186 900 Vinodol NR R
8 Zálužianska slatina 121 400 Veľké Zálužie NR R
9 Jelšovské rameno 55 000 Jelšovce NR R
1 420 900
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Nové Mesto nad Váhom
1 Mokvavý prameň 20 989 Nová Lehota NM L
2 GP U Mikulcov 20 000 Stará Turá NM L
3 U Ličkov 20 000 Lubina NM L
4 U Mikulcov 20 000 Moravské Lieskové NM L
5 Mravcové 20 000 Nová Bošáca NM L
6 H. Revajci – Plotárka 10 000 Moravské Lieskové NM L
7 Kozákovská - U Zlatých 10 000 Moravské Lieskové NM L
8 Na jamách 10 000 Zemianske Podhradie NM L
9 Hôrčanské mŕtve rameno (važina) 7 500 Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom NM L
10 Mizeráci 2 000 Moravské Lieskové NM L
11 Šášnatá 1 971 Stará Turá NM L
12 Babia hora 400 Moravské Lieskové NM L
13 Zelená voda 1 000 000 Beckov NM R
14 CHPV Grúň 160 100 Nová Bošáca NM R
15 CHPV Močariny 30 244 Nová Bošáca NM R
16 Hrádocké ramená 30 000 Hrádok NM R
17 CHPV Blažejová 21 600 Nová Bošáca NM R
18 Lojková 20 000 Zemianske Podhradie NM R
19 CHPV Borotová 14 800 Stará Turá NM R
20 CHN Záhradská 12 800 Lubina NM R
21 Lúčanské rameno 5 000 Horná Streda NM R
22 Cetuna 2 900 Bzince pod Javorinou NM R
1 440 304
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Nové Zámky
1 Blatný potok 500 000 Bruty, Bíňa NZ L
2 Cabajský potok 500 000 Jatov, Rastislavice NZ L
3 VN pri Ľubej 400 000 Ľubá NZ L
4 Štrkovisko pri obci Komjatice 350 000 Komjatice NZ L
5 Vodná nádrž Dedinka 260 000 Dedinka NZ L
6 Vodná nádrž Jasová 250 000 Jasová NZ L
7 Vodná nádrž Trávnica I. 240 000 Trávnica NZ L
8 Lúčny pasienok pri obci Hul 240 000 Hul NZ L
9 Vodné nádrže Rastislavice 230 000 Rastislavice, Poľný Kesov NZ L
10 Bagroviská Dvory n/Žitavou 200 000 Dvory nad Žitavou NZ L
11 VN pri Bíni 200 000 Bíňa NZ L
12 Štrkovisko Tona 180 000 Šurany NZ L
13 Vodná nádrž Branovo 170 000 Branovo NZ L
14 Kanál Nitra – Váh 150 000 Nové Zámky, Zemné, Komoča NZ L
15 Vodná nádrž Dubník č. III. 140 000 Dubník NZ L
16 Mokraď v Salke (CHPV) 123 600 Salka NZ L
17 Zregulovaný úsek Nitry pri obci Nitr. Hrádok 120 000 Bánov, Šurany NZ L
18 Vodná nádrž Tvrdošovce 120 000 Tvrdošovce NZ L
19 Mokrade pri Mužli (navrh. ŠPR) 120 000 Mužla NZ L
20 Kosihský močiar 111 900 Malé Kosihy NZ L
21 Vodná nádrž Semerovo 110 000 Semerovo NZ L
22 Maňanský rybník (Vodná nádrž Maňa) 100 000 Maňa NZ L
23 Vodná nádrž Jatov 100 000 Jatov NZ L
24 Sedimentačné nádrže cukrovaru Šurany 100 000 Šurany NZ L
25 Periodické poľné depresie 100 000 Bánov NZ L
26 Bývalé štrkovisko Nitr. Hrádok 80 000 Šurany NZ L
27 Hliník pri obci Mojzesovo 75 000 Mojzesovo NZ L
28 Horný dvor (Baňa), Mojzesovo 70 000 Mojzesovo NZ L
29 Čierna voda (CHN) 63 000 Šurany NZ L
30 Svodínsky rybník 60 000 Svodín NZ L
31 Vodná nádrž Rúbaň 60 000 Rúbaň NZ L
32 VN pri Lulanskom potoku 60 000 Trávnica NZ L
33 Vodná nádrž Čechy 50 000 Čechy NZ L
34 Jazierka v Bažantnici 50 000 Černík NZ L
35 Štrkovisko Bešeňov 50 000 Bešeňov NZ L
36 Bágrovisko pri Kostolnom Seku 50 000 Šurany NZ L
37 Mŕtve rameno rieky Nitry pri intraviláne 35 000 Úľany nad Žitavou NZ L
38 Mužliansky potok 32 000 Gbelce, Mužla, Maňa NZ L
39 Vodná nádrž Trávnica II. 30 000 Trávnica NZ L
40 Jazierka na Ďateliniskách 30 000 Černík NZ L
41 Močiarik v obci Beša 30 000 Beša NZ L
42 Mŕtve rameno r. Nitry s lužným lesom 25 000 Bánov NZ L
43 VN Bajtava 20 000 Bajtava NZ L
44 Prameň pri Rozkošnom 20 000 Dvory nad Žitavou NZ L
45 Mokrade pri Tvrdošovciach 20 000 Tvrdošovce NZ L
46 Rameno r. Nitry "Hrubý kút" 16 000 Šurany NZ L
47 Malá pieskovňa Castovce (Žabie) 15 000 Malé Kosihy NZ L
48 Jazierko pri kanáli Nitra - Váh 10 000 Nové Zámky NZ L
49 Močiarik pri obci Jatov 10 000 Jatov NZ L
50 Mokraď "Halášťava" 10 000 Šurany NZ L
51 Mokraď pri Kopánke 10 000 Dubník NZ L
52 Meander Chrenovky 9 600 Dolný Ohaj NZ L
53 Mokraď pri Strekove 400 Strekov NZ L
54 Alúvium potoka Paríž 1 030 900 Strekov, Nová Vieska NZ R
55 Potok Chrenovka 258 800 Dol.Ohaj,Bešeňov,Bánov, N. Zámky NZ R
56 Struha - Malý Vlkas 200 000 Maňa NZ R
57 Staré rameno na Bereku 160 000 Černík NZ R
58 Hron, koryto – medzi Kamenínom a Nánou 85 000 Bíňa NZ R
59 Kamenný Most, mŕtve ramená Hrona - Bôrik I 75 000 Štúrovo NZ R
60 Opátske rameno Hrona - Bíňa 65 000 Bíňa NZ R
61 Torozlín  PR 54 000 Komjatice NZ R
62 Stará Žitava (CHPV) 18 200 Maňa, Michal nad Žitavou NZ R
63 Ľavobrežné mŕtve rameno Hrona-Bíňa 15 000 Bíňa NZ R
64 Váh v úseku Komoča - Zemné 240 000 Komoča, Zemné NZ R
65 Dunaj v úseku Mužľa - Chľaba 14 000 000 Mužľa až Chľaba NZ R
66 Nitra v úseku Černík - Nové Zámky 900 000 Černík až Nové Zámky NZ R
67 Ipeľ v úseku Salka – Chľaba 300 000 Salka, Leľa, Chľaba NZ R
68 Bíňa – mŕtve rameno Hrona 5 000 Štúrovo NZ R
69 Žitavský luh 746 884 Maňa, Michal n. Žitavou, Kmeťovo NZ N
70 Kamenínske slanisko 348 885 Kamenín NZ N
24 609 169
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Partizánske
1 Drahožická dolina 350 000 Veľké Uherce PE L
2 Nitrica - rieka (Belanka) 130 000 Hradište PE L
3 Rybník Žabokreky 90 000 Žabokreky nad Nitrou PE L
4 Brodzany – niva potoka nad obcou 75 000 Brodzany PE L
5 Rybník s lužným lesom pri Kolačne 70 000 Kolačno PE L
6 Mišove jarky 53 000 Kolačno PE L
7 Rybník Partizánske 45 000 Partizánske PE L
8 Potok Vyčoma I. 45 000 Klátova Nová Ves PE L
9 Vyčoma 40 000 Klátova Nová Ves, Ješkova Ves, Veľký Klíž PE L
10 Rybníky Janova Ves 30 000 Klátova Nová Ves PE L
11 Mŕtve rameno 30 000 Chynorany PE L
12 Breziny - niva Hradského potoka 15 000 Klátova Nová Ves PE L
13 Rybník Skačany 10 000 Skačany PE L
14 Rybník Krásno 9 100 Krásno PE L
15 Mokraď Ostrov 4 000 Bošany PE L
16 Mokraď pri Ostrove 120 Bošany PE L
17 Prameň "Štrková" 100 Turčianky PE L
18 Brodziansky park 30 Partizánske PE L
19 Chynoriansky luh 443 600 Chynorany PE R
20 Rašelinisko "Bahná" 10 000 Partizánske PE R
1 449 950