Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Malacky
1 Pod Tunku 600 000 Gajary MA L
2 Biela hlina 500 000 Plavecký Mikuláš MA L
3 Oblaz 480 000 Záhorská Ves MA L
4 Ťažbová jama pri Dolnom lese 400 000 Vysoká pri Morave MA L
5 Vysoká - štrkovisko pri trati 400 000 Vysoká pri Morave MA L
6 Bogdalický vrch 332 000 Suchohrad MA L
7 Marchecké rybníky 200 000 Malacky MA L
8 IV. Malacký rybník 151 700 Malacky MA L
9 Odpadový kanál – široký 150 000 Malé Leváre, Veľké Leváre +2 MA L
10 Lakšársky potok 140 000 Moravský Sv.Ján,Závod,V.Leváre,M.Leváre MA L
11 III. Malacký rybník 127 400 Malacky MA L
12 VN Kuchyňa 117 500 Kuchyňa MA L
13 Piverunk 105 000 Malé Leváre MA L
14 Odpadový kanál = Záhorský 90 000 Jakubov + 5 iných MA L
15 Hajprot 90 000 Stupava MA L
16 Pri brzi (Bobrie jazero) - V studienkach 80 000 Gajary MA L
17 Nová Kakvica 70 000 Vysoká pri Morave MA L
18 Jazerinky 68 000 Závod MA L
19 Židová Morávka 66 000 Malé Leváre MA L
20 Štokrzi v Sihoti 59 000 Gajary MA L
21 Odpadový kanál + meandre (Zohorský) 54 000 Gajary MA L
22 Kruh 52 000 Gajary MA L
23 Štelc 51 300 Gajary MA L
24 Štrkovisko Rohožník 50 000 Rohožník MA L
25 Kôlmé brehy 50 000 Záhorská Ves MA L
26 Padelek (CHPV) 50 000 Malacky MA L
27 Dolný les III. prepich 46 000 Vysoká pri Morave MA L
28 Komprzí 45 000 Gajary MA L
29 Balíková 40 000 Gajary MA L
30 Štrkovisko pri Rudave (v Kremenici) 40 000 Gajary MA L
31 Rudávka (Vysoká pri Morave) 39 000 Vysoká pri Morave MA L
32 Vodný tok "Mláka" 36 000 Stupava, Bratislava - Devínska Nová Ves MA L
33 Pod Rozporcom 36 000 Vysoká pri Morave MA L
34 Úradnica 35 000 Malé Leváre MA L
35 Strža + Za velčí 35 000 Gajary MA L
36 VN Lipníky 34 900 Lozorno MA L
37 Mokraď pod Dolným lesom 30 000 Vysoká pri Morave MA L
38 Čierne lúky (Cirno) 30 000 Gajary MA L
39 Círno (Čierny jarok) 28 070 Gajary MA L
40 Štokrzi mimo Sihoť 27 000 Gajary MA L
41 Štrkovňa v Kremenici 25 000 Gajary MA L
42 Bezodné (pod hrádzou) 21 000 Stupava MA L
43 Pod hájem 21 000 Gajary MA L
44 Králová (jej rozšírená časť = Pri výmoli) 20 000 Záhorská Ves MA L
45 Dúbrava 20 000 Vysoká pri Morave MA L
46 Pri hruške I., II. 20 000 Gajary MA L
47 potok Hlinec 18 000 Suchohrad MA L
48 Pri Jame 17 000 Vysoká pri Morave MA L
49 Dlhé dolce 17 000 Gajary MA L
50 Bystrá 16 000 Malé Leváre MA L
51 Husí dolec 16 000 Gajary MA L
52 Jazierko nad Jakubovom 16 000 Jakubov MA L
53 Orvandl 15 000 Vysoká pri Morave MA L
54 Vysočanský kanál 14 000 Vysoká pri Morave MA L
55 Močidlo 13 000 Vysoká pri Morave MA L
56 Odpadový kanál -Pstruha po Rudavu 12 500 Malé Leváre MA L
57 VN Lintavy 12 370 Lozorno MA L
58 Za marsku 12 000 Gajary MA L
59 Gajary – trstinový porast v blízkosti Rudavy 12 000 Gajary MA L
60 Orlové jamy 10 000 Malé Leváre MA L
61 Štrková jama "Pri vrbe" 10 000 Záhorská Ves MA L
62 Feld 10 000 Suchohrad MA L
63 Hogáv (spojovací kanál Králova - Hlinec) 8 000 Záhorská Ves MA L
64 Štrkovňa za PS 7 000 Malé Leváre MA L
65 Turecký vrch 7 000 Jabloňové MA L
66 Pri Vymoli (rozšírená časť mokrade Králová) 6 250 Záhorská Ves MA L
67 Grulova jama 6 000 Suchohrad MA L
68 Mokraď pod Kremenicou 4 000 Malé Leváre MA L
69 Štepnica 4 000 Suchohrad MA L
70 U bociana 3 750 Záhorská Ves MA L
71 Salaš (Devínske jazero) 3 000 Vysoká pri Morave MA L
72 Kameňolom pri Marianke 3 000 Marianka MA L
73 Vŕbové húštie 1 200 Záhorská Ves MA L
74 Vlčie hrdlo 1 000 Záhorská Ves MA L
75 Furmanské 900 Láb MA L
76 Pod Suchohradským Dolným lesom 560 Suchohrad MA L
77 Šmolzie PR (Centnuj) (Šmolzi) 600 000 Suchohrad MA R
78 Malé Leváre – Šutrovňa 550 000 Malé Leváre MA R
79 Plavecký Štvrtok 450 000 Plavecký Štvrtok MA R
80 Jakubov – štrkovisko 400 000 Jakubov MA R
81 Lozorno 386 000 Lozorno MA R
82 Rybníky - Veľké Leváre - Boďurovské 320 000 Veľké Leváre MA R
83 Lepňa – Stará Morava 160 000 Veľké Leváre MA R
84 Švek – Priečne jazero 150 000 Stupava MA R
85 Zohor–trstinový porast v medzihr. priest. CHKO 150 000 Zohor MA R
86 Kuchyňa 148 000 Kuchyňa MA R
87 Malina - časť od Voj. lesov do Moravy 140 000 Malacky, Jakubov, Láb, Zohor MA R
88 Raudazi - Rudavné jazero 130 000 Malé Leváre MA R
89 Dolný les I. rameno (VII. prepich) 120 000 Vysoká pri Morave MA R
90 Vývrat 111 000 Rohožník, Kuchyňa MA R
91 Malina – ústie 80 000 Stupava MA R
92 Rozporec 60 000 Vysoká pri Morave MA R
93 Panská Morávka 60 000 Malé Leváre MA R
94 PP Bukovina 50 800 Plavecký Mikuláš MA R
95 Dolný les II. rameno (V. prepich) 35 000 Vysoká pri Morave MA R
96 Mäsiarky 30 000 Vysoká pri Morave MA R
97 Lábske jazero 20 000 Láb MA R
98 Stará Kakvica 17 000 Vysoká pri Morave MA R
99 Široké 16 000 Vysoká pri Morave MA R
100 Majsterka 10 000 Vysoká pri Morave MA R
101 Mŕtve rameno v Dolnom lese 8 000 Vysoká pri Morave MA R
102 Prepich Moravy II. - Pri Vrbi 1 670 Stupava MA R
103 Prepich Moravy IX. 1 050 Suchohrad MA R
104 Abrod  923 723 Závod, Veľké Leváre MA N
105 Jakubov – rybníky 667 000 Jakubov MA N
106 Koniarka - lužný les 160 000 Vysoká pri Morave MA N
11 394 643
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Martin
1 Niva Gaderského potoka 100 000 Blatnica MT L
2 Ontário – medzi Turč. Kľačanmi a Sučanmi 72 700 Sučany MT L
3 Zadné Breziny - V od Sučian 50 000 Sučany MT L
4 Sihoť 1 (J od Krpelian) 50 000 Krpeľany MT L
5 Košúty, mokraď medzi potokmi 40 000 Martin MT L
6 Záložnice – medzi Necpalmi a Folkušovou 40 000 Folkušová MT L
7 Pod Salašiskom 30 000 Podhradie MT L
8 Pod Piatrovou - "Kamence" 20 000 Vrútky MT L
9 Rakovo – Z od obce, medzi obcou a Turcom 20 000 Rakovo MT L
10 Sihoť 2 (JZ od Krpelian) 18 500 Turany MT L
11 Jordán medzi Tomčanmi a Košútmi 15 000 Martin MT L
12 Sihoť 3 (JZ od Krpelian, pravý breh Váhu) 15 000 Turany MT L
13 Nádrž JV od Sučian 12 000 Sučany MT L
14 Brvence Važiská 12 000 Turany MT L
15 Uholníky 10 000 Turany MT L
16 Medzi Lipovcom a Turč. Kľačanmi 10 000 Lipovec, Turčianske Kľačany MT L
17 Za Váhom 10 000 Vrútky MT L
18 Kláštor pod Znievom - pri Píle - Z od obce 10 000 Kláštor pod Znievom MT L
19 Ráztoka 2 – Z od Nolčova pod el. vedením 10 000 Nolčovo, Turany MT L
20 Ráztoka 3 – JV od Turian pri záhr. osade 10 000 Nolčovo, Turany MT L
21 Lazy 3 - Z od Nolčova 10 000 Nolčovo MT L
22 Kopanice pri Necpaloch 10 000 Ďanová MT L
23 Bôrovský potok 8 000 Martin MT L
24 Jelšina v Kantorskej dol. J od T. Štiavničky 7 500 Sklabinský Podzámok MT L
25 Turčiansky Peter, Ráztoka 5 000 Turčiansky Peter MT L
26 Rybníky na Teplici 5 000 Turčianska Štiavnička MT L
27 Sútok Bôrovského potoka a Jordánu 5 000 Martin MT L
28 Partizánsky cintorín – Žliabok 5 000 Martin MT L
29 Bahrovec III. - JZ od Príboviec, pri Turci 5 000 Rakovo MT L
30 Lopatiny pri senníkoch S od rybn. Príbovce 5 000 Príbovce MT L
31 Hrabinka (ChN) 4 000 Turany MT L
32 Šimanová 3 000 Sklabiňa MT L
33 Pod Hradišťom - Z od Martina - Priekopy 2 500 Martin MT L
34 Ležiachov 2 500 Ležiachov MT L
35 Záľochy 2 500 Martin MT L
36 Bahrovec II. JZ od Príboviec 2 500 Rakovo MT L
37 Nad Ontáriom - V od Turčianskych Kľačian 2 000 Turčianske Kľačany, Sučany MT L
38 Hornojasenská dolina – Vôdky 1 600 Belá-Dulice MT L
39 Turčiansky Peter 1 200 Turčiansky Peter MT L
40 Ploštiny 1 000 Podhradie MT L
41 Nad explóziou 3 1 000 Sučany MT L
42 Silava 700 Martin MT L
43 Zahrabovô 500 Martin MT L
44 Konské 4 - Pod Hlinami 400 Nolčovo MT L
45 Nad explóziou 2 400 Sučany MT L
46 Pred Lipným - V od Nolčova 300 Nolčovo MT L
47 Nad explóziou 1 300 Sučany MT L
48 Pažitie I. 200 Ležiachov MT L
49 Konské 2 a 3 - J od Konského 200 Podhradie MT L
50 Krpeľany 1 - pri Váhu J od Krpelian 200 Krpeľany MT L
51 Sebeslavce 200 Blatnica MT L
52 Lazy 1 Z od Nolčova 100 Nolčovo MT L
53 Bahrovec I. - J od Príboviec 100 Rakovo MT L
54 Lazy 2 – Z od Nolčova 50 Nolčovo MT L
55 Močidlo, Struháreň 50 Sklabiňa MT L
56 Kantorská dolina 50 Sklabinský Podzámok MT L
57 Hornojasenská dolina 30 Belá-Dulice MT L
58 Vrch Chúm - JZ od hosp. dvora PD v Nolčove 20 Nolčovo MT L
59 Staré koryto Váhu od Krpelianskej priehrady 3 600 000 Krpeľany, Nolčovo, Turany, ... MT R
60 Krpelianska priehrada = VN Krpeľany 1 260 000 Krpeľany, Ratkovo MT R
61 Goľove mláky  ŠPR 68 300 Turany MT R
62 Kláštor pod Znievom 50 000 Turčiansky Ďur MT R
63 Rybník Vädžer 45 000 Kláštor pod Znievom MT R
64 Dúbravy SV od explózie pri Sučanoch 40 000 Sučany MT R
65 Valentová 35 000 Laskár MT R
66 Na Pltisku 34 000 Turčianska Štiavnička MT R
67 Hluchovo 25 000 Vrútky MT R
68 Ráztoka 1 - ľavý breh Váhu 25 000 Nolčovo MT R
69 Dolný tok Necpalského potoka 20 000 Necpaly, Žabokreky MT R
70 Slatinisko pri Príbovciach 15 000 Príbovce MT R
71 Pod dvorom - pod Marskými vŕškami 3 200 Socovce MT R
72 Jelšovec - nad sútokom s Blatničiankou 2 500 Rakovo MT R
73 Lučečné – pravostran. dolinka nad Havranovom 1 700 Belá MT R
74 Pod Borkom 500 Rakovo MT R
75 Pažitie II. 500 Ležiachov MT R
76 Predné jamy 200 Nolčovo MT R
77 Kláštorské lúky   859 915 Kláštor pod Znievom MT N
78 Blatničianka (4,7 km + 1,6 km úsek) 230 000 Blatnica, Ďanová, Rakovo, Príbovce MT N
79 Blatnická dolina 80 000 Blatnica MT N
80 Selenec - alúvium potoka po Padvu 30 000 Blatnica MT N
81 Konské 1 - JJV od Konského 20 000 Podhradie MT N
7 094 115
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Myjava
1 Brezová - vodná nádrž 80 000 Brezová pod Bradlom MY L
2 Záhutník-pravostranný prítok potoka Teplice 60 000 Vrbovce MY L
3 Vodná nádrž Vrbovce 20 000 Vrbovce MY L
4 Vesný vrch II.  - Z svah pod vrcholom 2 500 Vrbovce MY L
5 Vrbovce - vodný zdroj – rádek 1 500 Vrbovce MY L
6 Vesný potok – Dolina 1 500 Vrbovce MY L
7 Vrbovce – Kunčákovci 1 500 Vrbovce MY L
8 Vesný vrch IV.  - SV svah 1 300 Vrbovce MY L
9 Vesný vrch I.  - Z svah 700 Vrbovce MY L
10 Vesný vrch III.  - J svah  100 m pod vrcholom 20 Vrbovce MY L
169 020