Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District

Category

Krupina
1 Vodná nádrž Sebechleby 120 000 Sebechleby KA L
2 Rybník Dreňovo 50 000 Drieňovo KA L
3 Rybník Veľký Šiaš 20 000 Cerovo KA L
4 Rybník Cerovo 15 000 Cerovo KA L
5 Holý vrch  168 151 Krupina KA N
6 Holý vrch – Močidlo 5 000 Krupina KA N
378 151
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Kysucké Nové Mesto
1 Mokraď Majtánky 6 500 Nesluša KM L
2 Prírodné rašelinisko nad osadou Červené 6 000 Nesluša KM L
3 Močiar u Grešákov 1 000 Nesluša KM L
4 SV pod kótou Ľadonhora 100 Horný Vadičov KM R
13 600
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Levice
1 Vodná nádrž Bátovce 265 000 Bátovce LV L
2 Vodná nádrž Plavé Vozokany 240 000 Plavé Vozokany LV L
3 Šalov, Čaradská dolina – vodná nádrž 85 000 Šalov, Ipeľský Sokolec, Bielovce LV L
4 Mŕtve rameno Ipľa 76 800 Vyškovce nad Ipľom LV L
5 Štrkovisko Pástovce (rozhr. okr. LV a NZ) 50 000 Pastovce, Salka LV L
6 Alúvium Semerovského potoka 45 000 Dolné Semerovce, Horné Semerovce LV L
7 Homok - lúky pod colnicou (Šahy) 40 000 Šahy LV L
8 Žabie (navrhovaná ŠPR) 40 000 Pastovce LV L
9 Vodná nádrž Pukanec 30 000 Pukanec LV L
10 Homok (Šahy) - terénna depresia 30 000 Šahy LV L
11 Mŕtve ram. Ipľa (Devánov meander-Ihrisko) 27 100 Šahy LV L
12 Hrkovce-"Devánov meander" mŕtve ram. Ipľa 27 000 Preseľany nad Ipľom LV L
13 Vodná nádrž Devičany 25 000 Devičany LV L
14 Pri Davidovom háji - terénna depresia 20 000 Kubáňovo LV L
15 Piesky 20 000 Šahy LV L
16 Rybník - Volnerova pustatina 20 000 Šahy LV L
17 Lontovské lúky 10 000 Lontov LV L
18 Mŕtve ramená Ipľa v Pástovciach 8 500 Pastovce LV L
19 Mokraď pri Tešmaku 8 000 Šahy LV L
20 Rybník pod vinohradmi + močiar 5 600 Horné Semerovce LV L
21 Kotliny – slatinisko 3 000 Bohunice LV L
22 Jazierka v blízkosti mŕtveho ramena Ipľa 2 100 Šahy LV L
23 Pieskáreň pri sútoku Olvár Ipeľ 1 500 Šahy LV L
24 Odpichnutý meander Ipľa 1 200 Vyškovce nad Ipľom LV L
25 Jazierko v Bohuniciach 600 Bohunice LV L
26 Camping za Ipľom (pred colnicou) meandre 0 Šahy LV L
27 CHŠP Levické rybníky 916 958 Levice LV R
28 Sikenica, úsek v NPR Horšianska dolina 74 000 Žemberovce LV R
29 Vodná nádrž Drženica 72 000 Bátovce, Devičany LV R
30 Vozokanský luh  PR 66 300 Hronovce LV R
31 Čaradská pustatina 60 000 Šalov, Ipeľský Sokolec, Bielovce LV R
32 Rameno Ipľa – Bielovce 36 000 Bielovce LV R
33 Jazierko pri Tešmaku 35 000 Šahy LV R
34 Malé a veľké jazierko pri Tešmaku 25 000 Šahy LV R
35 Jazierko bez dna  CHPV 11 416 Kubáňovo LV R
36 Královičová slatina 1 500 Hokovce LV R
2 379 574
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Levoča
1 Kobuliany 450 000 Spišské Podhradie, Baldovce LE L
2 Staré rybníky na Lev. lúkach 70 000 Levoča LE L
3 Rybníky na Lev. lúkach 35 000 Levoča LE L
4 Slatvina - Dúbrava 2 000 Dúbrava LE L
5 Hradská lúka 400 000 Baldovce LE R
6 Bicír 60 000 Dravce,Dl. Stráže,Iliašovce,Levoča LE R
7 Rašelinisko Sihoť (Sihoť - smer Vyšný Slavkov) 25 000 Poľanovce LE R
8 Podhoranské 4 585 Spišský Hrhov LE R
9 Jazerec 3 100 Spišský Hrhov LE R
10 Slatina (medzi Dúbravou a Slatvinou) 3 000 Dúbrava LE R
11 Jazierko na pažiti 1 101 Spišské Podhradie LE R
12 Branisko - "recentný travertín" 600 Poľanovce LE R
1 054 386
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Liptovský Mikuláš
1 Jelšie pri Pavčinej Lehote 261 000 Liptovský Mikuláš LM L
2 Chujavy 2 30 000 Žiar LM L
3 Vtok Iľanovianky do Váhu 30 000 Liptovský Mikuláš LM L
4 Chujavy 1. 20 000 Žiar LM L
5 Alúvium Malatianky 7 000 Malatiny LM L
6 Alúvium Paludžanky 6 000 Galovany, Svätý Kríž LM L
7 Alúvium potoka Trnovec 5 000 Beňadiková, Liptovský Ondrej LM L
8 Alúvium Kľačianky 4 000 Vlachy, Ľubeľa LM L
9 Alúvium Ľupčianky 3 000 Partizánska Ľupča LM L
10 Močiar 300 m J od Železného 1 800 Partizánska Ľupča LM L
11 Mokraď pod VN Čierny Váh 400 Východná LM L
12 Dolina Krížianka - lokalita č. 1 400 Dúbrava LM L
13 Ludárová dolina - rašelinisko 100 Liptovský Ján LM L
14 Dolina Krížianka - lokalita č. 2 100 Dúbrava LM L
15 Rakytiny – Záhatie 300 000 Pribylina LM R
16 PR Jelšie 261 000 Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota LM R
17 CHŠP Bodický rybník 185 700 Liptovský Mikuláš LM R
18 Alúvium Belianskeho potoka 150 000 Východná, Važec LM R
19 Alúvium Bieleho Váhu 110 000 Kráľova Lehota, Hybe, Východná LM R
20 Hybské lazy – pravostranné prítoky Hybice 100 000 Hybe LM R
21 PR Švihrová 56 400 Jamník LM R
22 Konský potok – pramenná oblasť 30 000 Konská LM R
23 Alúvium potoka Sestrč 30 000 Bukovina LM R
24 Jalovec - od J okraja intravilánu obce 30 000 Jalovec LM R
25 Jalovský potok – úpätie Lipovca 20 000 Jalovec LM R
26 Alúvium potoka Bobrovník 5 000 Bobrovník LM R
27 Severné úpätie kóty Úložisko 5 000 Bobrovník LM R
28 Ľupčianska dolina - stredná časť 5 000 Partizánska Ľupča LM R
29 Sedlo Črchľa – Nižná Boca 500 Nižná Boca LM R
30 Chraste pri Svätom Kríži 20 000 Svätý Kríž LM N
31 Ústie Demänovskej doliny 4 000 Liptovský Mikuláš LM N
1 681 400
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District Category
Lučenec
1 Zazemnené mŕtve rameno Ipľa 200 000 Trenč, Veľká nad Ipľom LC L
2 Veľká nad Ipľom - štrkoviská 130 000 Veľká nad Ipľom LC L
3 Vodná nádrž Ľadovo, Z od Lučenca 100 000 Lučenec LC L
4 Holiša, zdrž na Ipli 60 000 Holiša LC L
5 VN Šiatorská Bukovinka 60 000 Šiatorská Bukovinka LC L
6 Holiša, štrkoviská 50 000 Holiša LC L
7 Rapovce, S, pri križovaní cesty so železnicou 30 000 Rapovce, Panické Dravce LC L
8 VN Mýtna 20 000 Mýtna LC L
9 Lučenec I., S, pri žel. trati 20 000 Lučenec LC L
10 Boľkovce, močiar v obci 15 000 Boľkovce LC L
11 Trebeľovce, Lazy II. 12 500 Trebeľovce LC L
12 Suchá (potok v čas. V.Dravce-sútok s Belinou) 12 000 Buzitka, Veľké Dravce LC L
13 Trebeľovce, Lazy I. 10 000 Trebeľovce LC L
14 Mŕtve rameno Ipľa -Rapovce-Panické Dravce 5 000 Panické Dravce LC L
15 Mŕtve rameno Ipľa, záp. od Kalondy 5 000 Kalonda LC L
16 Lučenec, Opatová (pri viadukte) 3 000 Lučenec LC L
17 Mašková 1 000 Trenč, Veľká nad Ipľom LC L
18 Lučenec II. pri výpadovke na Fiľakovo 500 Lučenec LC L
19 Lučenec, nádržka na Tuh. potoku v parku 250 Lučenec LC L
20 Ružiná - pramenisko pri vodnom zdroji 200 Ružiná LC L
21 Boľkovce - kanálik pri mŕtvom ramene Ipľa 200 Boľkovce LC L
22 Mŕtve ramená Ipľa 175 Veľká nad Ipľom LC L
23 CHŠP Pobrežie Ružinej 402 603 Ružiná, Divín LC R
24 VN Veľké Dravce 230 000 Veľké Dravce LC R
25 Dálovský močiar 100 000 Veľká nad Ipľom LC R
26 ŠPR Ružinské jelšiny 97 300 Ružiná LC R
27 Močiar pri závlahovej čerpacej stanici Lučenec 50 000 Lučenec LC R
28 Krivánsky potok 17 500 Píla, Podkriváň LC R
29 Boľkovce, mŕtve rameno Ipľa 5 000 Nitra nad Ipľom LC R
1 637 228