Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Galanta
1 Lesy a mokrade na západ od obce Veľká Mača 187 500 Abrahám GA L
2 Mŕtve rameno Malého Dunaja v Trsticiach 132 000 Trstice GA L
3 Mŕtve rameno Čiernej Vody I. 103 750 Dolný Chotár GA L
4 Dolná lúka 100 000 Horné Saliby GA L
5 Vlčianske mŕtve rameno 82 300 Vlčany GA L
6 Mŕtve rameno Čiernej vody III. 78 125 Dolný Chotár GA L
7 Poľná lúka pri Matúškove 62 500 Horné Saliky GA L
8 Mŕtve rameno Čiernej vody v obci Dol.Chotár 58 000 Dolný Chotár GA L
9 Mŕtve rameno Čiernej vody II. 50 000 Dolný Chotár GA L
10 Terénna depresia a zvyšok mŕtveho r. Č. vody 43 750 Dolný Chotár GA L
11 Mŕtve rameno Čiernej vody pri Dol. Chotári 37 500 Dolný Chotár GA L
12 Mŕtve r. Váhu,v blízkosti cesty Kajal-Váhovce 25 000 Váhovce GA L
13 Desaťradie 22 500 Abrahám GA L
14 Mŕtve rameno M. Dunaja na J od D. Chotára 22 500 Dolný Chotár GA L
15 Rybníček na potoku Šárd, za rampami 20 000 Galanta GA L
16 Lužné lesy na JV od obce Šintava 15 000 Šintava GA L
17 Únovce I. - meander Váhu - les, močiar 6 000 Kajal GA L
18 Mokraď v Čiernej Vode 4 375 Čierna Voda GA L
19 Vincov les – jazero 3 000 Sládkovičovo GA L
20 Mokraď pri potoku Derna 2 800 Veľká Mača, Gáň GA L
21 Mokraď v lesíku pri potoku Derna 2 500 Galanta GA L
22 Bleduľová jelšina 1 000 Čierny Brod GA L
23 Les a mokraď medzi obc. Javorinka a Č. Brod 625 Čierny Brod GA L
24 Mokrade Veľký Grob 700 000 Veľký Grob GA R
25 Mŕtve rameno Čiernej vody 462 500 Veľké Úľany, Pusté Úľany GA R
26 Mačiansky háj 265 000 Veľká Mača GA R
27 Mŕtvy Dunaj (Sedínske tŕstie) 50 000 Veľké Úľany GA R
28 Čierna Voda - dolný tok 400 000 Čierna Voda až Dolný Chotár GA N
29 Rybníky v Pustých Úľanoch 310 000 Pusté Úľany GA N
3 248 225
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Gelnica
1 Závadka - vlhké lúky 20 000 Nálepkovo GL L
2 (Smolník - Smolnícka Huta) - vlhké lúky 10 000 Smolník GL L
3 Čierna hora 2 500 Nálepkovo GL L
4 (Kluknava) Slatinisko 1 600 Kluknava GL L
5 Potôčik smerom na Folkmársku skalu 150 Veľký Folkmar GL L
6 Rašelinisko "Rovne" 250 000 Žakarovce GL R
7 Bukovec 35 000 Švedlár GL R
8 Perlová dolina 20 000 Gelnica GL R
9 Poľana – Henclovská dolina 20 000 Henclová GL R
10 Švedlárska jelšina 15 000 Švedlár GL R
11 Henclová 150 Henclová GL R
12 Hámre 500 000 Nálepkovo GL N
13 Stará Voda – lúky 120 000 Stará Voda GL N
994 400
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Hlohovec
1 Štrkovisko Hlohovec (Peter) 300 000 Svätý Peter HC L
2 Štrkovisko Leopoldov 170 000 Leopoldov HC L
3 Štrkoviská Madunice 125 000 Madunice HC L
4 Štrkoviská Koplotovce 100 000 Koplotovce HC L
5 Štrkoviská Zelenice 100 000 Dolné Zelenice HC L
6 Šulekovské mŕtve rameno Váhu 90 000 Hlohovec HC L
7 Kozí vrch 55 000 Hlohovec HC L
8 Štrkovisko Ratkovce 35 000 Ratkovce HC L
9 Očko 35 000 Siladice HC L
10 CHA Malé Vážky 34 800 Červeník HC L
11 Štrkovisko Podšomoď 30 000 Hlohovec HC L
12 Horná Sihoť 20 000 Hlohovec HC L
13 Struky (Ypsilonka) 10 000 Červeník, Leopoldov HC L
14 Bojničky - časť Zelenické 7 500 Bojničky HC L
15 Štrkoviská – Horné Zelenice 355 000 Hlohovec HC R
16 Gazdovský pasienok 140 000 Dolné Zelenice HC R
17 Rajtarské 125 000 Hlohovec HC R
1 732 300
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Ilava
1 Prejtský rybník pri Váhu 100 000 Dubnica nad Váhom IL L
2 Na Brodky 30 000 Červený Kameň IL L
3 Časť Iliavského potoka a priľahlé lúky 30 000 Ilava IL L
4 Časť Podhradského potoka 15 000 Košecké Podhradie, Košeca IL L
5 Prejtské rybníky v doline Prejtského potoka 9 000 Dubnica nad Váhom IL L
6 Alúvium Kolačínskeho potoka 5 000 Nová Dubnica IL L
7 Štrkoviskové jazerá v Dubnici nad Váhom 300 000 Dubnica nad Váhom IL R
8 CHPV Krivoklátske lúky 43 300 Krivoklát IL R
9 Porubský potok od intravilánu Kava po Štyri lipy 25 000 Horná Poruba IL R
10 Časť Tovarského potoka od PD nahor 15 000 Červený Kameň IL R
11 Močiare č.p. 853/1 10 000 Červený Kameň IL R
12 Nebrová, poniže Zápechovej 533 000 Červený Kameň IL N
13 Strošovský močiar 7 700 Červený Kameň IL N
1 123 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Kežmarok
1 Vodná nádrž Spišská Belá 60 000 Spišská Belá KK L
2 Slavkovský jarok, 1,5 km Z od obce Stráne p.T. 24 800 Malý Slavkov KK R
3 Belianske lúky 892 500 Spišská Belá KK N
4 Rašelinisko Krivý kút 320 000 Spišská Belá KK N
5 Kút, cca 1 km SZ od Strání pod Tatrami 112 200 Huncovce KK N
1 409 500
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Komárno
1 Močiar pri obci Malé Kosihy 120 000 Malé Kosihy KN L
2 Mokrá lúka 85 000 Komárno KN L
3 Částa rameno 70 000 Kolárovo KN L
4 Vojnický potok pri obci Búč a Vojnice 56 000 Búč, Bátorove Kosihy KN L
5 Alúvium Nitry 922 000 Komárno, Hurbanovo KN R
6 Pohrebište 828 000 Marcelová KN R
7 Vrbina 721 000 Kameničná KN R
8 Hamský luh 700 000 Číčov KN R
9 Číčov – rybník 700 000 Číčov KN R
10 Trstiny 600 000 Veľké Kosihy, Kližska Nemá KN R
11 Alúvium Žitavy 325 000 Martovce, Hurbanovo KN R
12 Čalovecké mokrade 300 000 Čalovec KN R
13 Malý Dunaj 259 000 Kolárovo KN R
14 Lohótsky močiar 241 300 Kameničná KN R
15 Búčske slanisko 207 000 Búč KN R
16 Dlhá mokraď (Chotín, Iža) 200 000 Chotín, Iža KN R
17 Derhídja – pramenisko 151 300 Veľké Kosihy KN R
18 Veľké lúky pri Vrbovej nad Váhom 150 000 Vrbová nad Váhom KN R
19 Dudváh – Bodzianske lúky 150 000 Zemianska Olča KN R
20 Gémes 112 000 Martovce KN R
21 Bodza - Lipové  (Zsemlékes) 46 000 Bodza, Lipové KN R
22 Virtské jazero 40 000 Virt KN R
23 Trávnik – rašelinisko 38 000 Trávnik KN R
24 Búčsky rybník a okolie 35 000 Búč KN R
25 Nová Osada–časť Starého komárňanského kanála 20 000 Komárno KN R
26 Hôrka 16 000 Klížska Nemá KN R
27 Termálny prameň – Hévíz 10 000 Patince KN R
28 Komárno – Orechový rad 5 500 Komárno KN R
29 Apáli 1 665 800 Komárno KN N
30 Listové jazero 410 200 Vrbová nad Váhom KN N
31 Bokrošské slanisko 140 600 Iža KN N
32 Veľký Lél  (ostrov) 91 400 Zlatná na Ostrove KN N
33 Malý ostrov 83 400 Kameničná KN N
9 499 500
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Košice
1 Čvíkotín háj (Hutky) 280 000 Vyšná Hutka, Nižná Hutka KE L
2 Sedimentačná nádrž VSŽ - Hutníky 220 000 Sokoľany KE L
3 Pľuvátko – Košice 20 000 Košice KE L
4 Odkalisko Bankov – Košice 3 000 Košice KE L
5 Čičky - Košice mesto 3 000 Košice KE L
6 Štrkovisko pri Krásnej n. Hornádom 400 000 Košice IV KE R
926 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Košice
1 Veľké jazero (Čaňa) 350 000 Čaňa KS L
2 Kanaš – vodná nádrž 200 000 Nižný Lánec KS L
3 Berek 130 000 Drienovec KS L
4 Rybník + vlhké lúky (Nižný Lánec) 120 000 Nižný Lánec KS L
5 Rybník v Paňovciach 60 000 Paňovce KS L
6 Rybník pri Seni 60 000 Seňa KS L
7 Mokraď pri št. ceste č. E 571 50 000 Mokrance KS L
8 Rybník Ďurďovšík v k.ú. Bidovce 40 000 Bidovce KS L
9 (Drienovec) močiar a rybník pri kameňolome 25 000 Drienovec KS L
10 Ďurďošík 23 000 Bidovce KS L
11 Nádrž v Budulove 22 000 Moldava nad Bodvou KS L
12 Kechnec pri obci 20 000 Kechnec KS L
13 Rybník Jasov 20 000 Jasov KS L
14 Močiar pod hosp. dvorom Mokrance 20 000 Mokrance KS L
15 Olčvár 16 000 Košické Olšany KS L
16 Nižná Myšľa – Molva 13 000 Nižná Myšľa KS L
17 Košické Olšany - rybník v záhr. osade 10 000 Košické Olšany KS L
18 Prameň Koscelek 10 000 Nižná Myšľa KS L
19 Rybník v Janíku 9 000 Janík KS L
20 Cestice – prirodzený močiar 8 000 Cestice KS L
21 Nižná Myšľa  I. močiar 7 500 Nižná Myšľa KS L
22 Vyšná Myšľa – žel. Stanica 5 000 Košice KS L
23 Pod Drienoveckým kameňolomom (Fejke) 3 000 Drienovec KS L
24 Čakove blatá 5 2 100 Rankovce KS L
25 Mokraď pod Mokranským lesom 1 500 Čečejovce KS L
26 Štrkovisko pri Geči 1 500 000 Geča, Čaňa KS R
27 Štrkovisko pri Milhosti 1 400 000 Seňa, (Kechnec, Milhosť) KS R
28 Rybník pri Turni nad Bodvou 120 000 Turňa nad Bodvou KS R
29 Povodie rieky Hornád (aluviálna niva) 100 000 Nižná Myšľa KS R
30 Močiar pod urbárskym lesom, k.ú. Drienovec 92 000 Drienovec KS R
31 Bodovka – rašelinisko 17 500 Hačava KS R
32 Pederské stráne 12 700 Peder KS R
33 Lužný porast pri Veľkej Ide 0 Veľká Ida KS R
34 Štrkovisko pri Kechneci 280 000 Kechnec KS N
4 747 300