Mokrade SR

Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Bánovce nad Bebravou
1 Oblasť Jerichov 55 000 Brezolupy BN L
2 Pažiť (k priehrade) 30 000 Bánovce nad Bebravou BN L
3 Livina 18 000 Borčany, Chudá Lehota BN L
4 Uhrovské Podhradie za obcou 15 000 Uhrovské Podhradie BN L
5 Jelšina 15 000 Dubnička BN L
6 Potok Livina I. 15 000 Livina BN L
7 Cimenná za obcou 5 000 Cimenná BN L
8 Rybníky na Okšovej (LS Kulháň) 3 500 Zlatníky BN L
9 Rataje 17 500 Dubnička BN R
10 Dolina za Trebichavou 15 000 Trebichava BN R
11 Čierna Lehota, tesne pod obcou 10 000 Čierna Lehota BN R
199 000
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Banská Bystrica
1 Dolná Zálomská 30 000 Hrochoť BB L
2 Mokraď v Radvani 25 000 Banská Bystrica BB L
3 Pod Vlčíncom 20 000 Banská Bystrica BB L
4 Staré Hory - nad Starou pílou 20 000 Staré Hory BB L
5 Hrochoťský mlyn 12 500 Hrochoť BB L
6 Polkanová 10 000 Staré Hory BB L
7 Badínsky potok 10 000 Badín BB L
8 Pri betónovej rampe v Zalámanej doline 10 000 Dolný Harmanec BB L
9 Staré Hory - pri severnom okraji obce 10 000 Staré Hory BB L
10 Horná Mičiná - pri p. Lukavica 9 999 Horná Mičiná BB L
11 Zalámaná dolina 1 - pri ceste naproti chaty 7 500 Dolný Harmanec BB L
12 Malachov - Ortúty, Brutov - Jarok 5 000 Malachov BB L
13 Jazierko JV od koty Horné Roveň 5 000 Králiky BB L
14 Mokraď pri žľabe v Rakytove 5 000 Dolný Harmanec BB L
15 St. Hory S od mosta pod cintor. na S okr. obce 4 000 Staré Hory BB L
16 Staré Hory - JZ od obce pri bývalom ihrisku 3 000 Staré Hory BB L
17 Králiky – Močiar 3 000 Králiky BB L
18 Zalámaná dolina 2 nad lok. Zalámaná dol. 1 1 200 Dolný Harmanec BB L
19 Pod Sokolím – svah. pramenisko, mokraď 1 000 Kordíky BB L
20 Pramenisko Štefánka 600 Kordíky BB L
21 Slatina na Salaškách 500 Staré Hory BB L
22 Turecká – pramenisko na hornom konci obce 500 Staré Hory BB L
23 Farebný potok – prameň 450 Králiky BB L
24 Pod Rakytovom – S od Dolného Harmanca 200 Dolný Harmanec BB L
25 Dolina Sopotnica 200 Brusno BB L
26 ŠPR Jeľšovec 55 600 Čerín BB R
27 CHPV Mičinské travertíny 38 300 Čerín BB R
28 Slatinné prameniská SZ od kóty 786,4 20 000 Králiky BB R
29 Komplex pramenísk a vlhkých lúk 20 000 Králiky BB R
30 CHPV Tajovská kopa 2 719 Tajov, Banská Bystrica BB R
31 Hiadeľ, poniže obce 200 Hiadeľ BB R
32 PR Králická tiesňava 100 Králiky BB R
33 PP Králická tiesňava, pramenisko 100 Králiky BB R
331 668
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Banská Štiavnica
1 Jazierko Mokoška 5 000 Svätý Anton BS L
2 Žakýlske pleso 2 400 Podhorie BS L
3 Michalštôlnianske rašelinisko 200 Banská Štiavnica BS R
7 600
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Bardejov
1 Pozdĺž Richvaldského potoka 90 000 Richvald BJ L
2 Rybník Hervartov (vodná nádrž Kľušov) 27 500 Kľušov BJ L
3 Mokré lúky pri "Stavenci" oproti žel. Stanici 20 000 Bartošovce BJ L
4 Mokrá lúka "Na pieskoch" 16 000 Hrabské BJ L
5 Mokrina pod Forgáčkou 15 000 Livovská Huta BJ L
6 Jazierko (rybník)  pri Cigeľke 10 000 Cigeľka BJ L
7 Slatina "Pod Lieskovcom"  CHN 7 100 Bardejov BJ L
8 Zborov – pri potoku Rosucká voda 7 000 Zborov BJ L
9 Rybník pod Gaboltovom 5 000 Gaboltov BJ L
10 Kurovské sedlo 5 000 Gaboltov BJ L
11 Jazierko v Bardejovských kúpeľoch 4 000 Bardejov BJ L
12 Mokroluh - chaty, štrkové jamy 2 500 Mokroluh BJ L
13 Štrkové jamy Hertník – chaty 450 Hertník BJ L
14 Livovská jelšina  PR 131 700 Livov, Lukov BJ R
15 Mokré lúky pod pálenicou – Cigeľka 90 000 Cigeľka BJ R
16 Pod Beskydom PR 84 546 Nižná Polianka BJ R
17 Regetovské rašelinisko 25 519 Regetovka BJ N
541 315
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Bratislava
1 Zlaté piesky 507 000 Bratislava - mestská časť Ružinov BA L
2 Rameno v Starom Háji 300 000 Bratislava - mestská časť Petržalka BA L
3 Chorvátske rameno Bratislava – Lúky 300 000 Bratislava - mestská časť Petržalka BA L
4 Rusovecké štrkovisko 264 000 Bratislava - mestská časť Rusovce BA L
5 Malý Draždiak, Bratislava – Lúky 250 000 Bratislava - mestská časť Petržalka BA L
6 Čunovo 160 000 Bratislava - mestská časť Čunovo BA L
7 Vajnorka 115 000 Bratislava - mestská časť Vajnory BA L
8 Bez názvu 78 000 Bratislava - mestská časť Rusovce BA L
9 Rusovecké rameno 75 000 Bratislava - mestská časť Rusovce BA L
10 Kalná 60 000 Bratislava BA L
11 Dve jamy 50 000 Bratislava - mestská časť Petržalka BA L
12 Kuchajda 50 000 Bratislava - mestská časť Nové Mesto BA L
13 Štrkovecké jazero 47 000 Bratislava - mestská časť Ružinov BA L
14 Železná studienka 25 000 Bratislava BA L
15 Pánske nivy (Petržalka) 25 000 Bratislava - mestská časť Petržalka BA L
16 Širokô 18 000 Bratislava - mestská časť Čunovo BA L
17 Rohlík 15 000 Bratislava - mestská časť Ružinov BA L
18 Topoľové hony – štrkovisko 15 000 Bratislava - mest. časť Podunajské Biskupice BA L
19 Rameno na ostrove Kopáč 10 000 Bratislava - mest. časť Podunajské Biskupice BA L
20 Prostredný vršok 4 000 Bratislava - mestská časť Rača BA L
21 Štrkovisko pri Bajdeli 2 000 Bratislava – mest. časť Podunajské Biskupice BA L
22 Topoľové hony - bahnisko 2 000 Bratislava – mest. časť Podunajské Biskupice BA L
23 Malé diely 910 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves BA L
24 Devín 80 000 Bratislava -  Devín BA R
25 Rybník Šprinclov majer 60 000 Bratislava -  Vajnory BA R
26 Hofierske lúky 50 000 Bratislava -  Devínska Nová Ves BA R
27 Jazierko Tiki-Taki 25 000 Bratislava -  Vrakuňa BA R
28 Starý les – rameno 20 000 Bratislava -  Podunajské Biskupice BA R
29 Za mlákou 3 000 Bratislava -  Devínska Nová Ves BA R
2 610 910
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Brezno
1 Sútok Chmelušky a Rohoznej 210 000 Brezno BR L
2 Michalová, od ihriska 100 m západne 45 000 Michalová BR L
3 Michalová, ľavý breh Rohoznej 37 500 Michalová BR L
4 Čierny Hron, pravobr. niva nad kótou 517,4 15 000 Hronec BR L
5 Čierny Hron, ľavobr. niva, kóta 511,3 15 000 Hronec BR L
6 Rohozná - Zidľovo, S od kóty 511 12 500 Brezno BR L
7 Čierny Hron, pravostranná niva 12 500 Hronec BR L
8 Brezno – Kopčovo 10 000 Brezno BR L
9 Hruškovo 5 000 Hronec BR L
10 Brezno – Hliník 5 000 Brezno BR L
11 Krátke 4 000 Čierny Balog BR L
12 Polomka - nad obcou 3 000 Polomka BR L
13 Švermovo - pod prameňom Hrona 1 000 Telgárt BR L
14 Valaská 600 Valaská BR L
15 Meandre Hrona 500 000 Telgárt, Šumiac BR R
16 ŠPR Vrchslatina 180 500 Sihla BR R
17 CHPV Predajnianske vodopády 117 000 Predajná BR R
18 ŠPR Predajnianska slatina 113 500 Predajná BR R
19 Rohozná – pod obcou 100 000 Brezno BR R
20 CHPV Kamenistý potok 98 551 Hronec, Valaská BR R
21 Rosiarka 61 200 Pohronská Polhora BR R
22 Rohoznianska jelšina 44 900 Brezno BR R
23 Bacúšska jelšina 42 600 Bacúch BR R
24 Mokrá Poľana 30 000 Šumiac BR R
25 Za grúňom 30 000 Dolná Lehota BR R
26 Dolina pod Gindurou 20 000 Valkovňa BR R
27 Pusté pole pri Vernári žel. st. 15 000 Telgárt BR R
28 Postaľka – niva potoka Postaľ 15 000 Pohorelá BR R
29 Pod sútokom Čier.Hrona s Kamenistým potokom 10 000 Hronec BR R
30 Polomka – močiar 9 999 Polomka BR R
31 Pohorelá - dol. Piksová 1 000 Pohorelá BR R
32 Vrchovisko pri Pohorelskej Maši 266 166 Pohorelá BR N
33 Dolina Trsteník, JZ od Červenej Skaly 30 000 Šumiac BR N
34 Za Havraník 20 000 Šumiac BR N
2 081 516
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Čadca
1 Raková – Korcháň 12 000 Raková CA L
2 Mokraď Jakubovce – Vŕšky 10 000 Zákopčie CA L
3 Lúka pri ceste m. os. Rycierky a Podrycierová 10 000 Nová Bystrica CA L
4 Makov, Potok, usadlosť U Hluchov 4 500 Makov CA L
5 Makov, pod osadou Bitalovci 2 500 Makov CA L
6 Klokočov-Hlavice,Zajacovci, vpravo od cesty 2 000 Klokočov CA L
7 Nižné Lány, osada u Kuricov 1 209 Stará Bystrica CA L
8 Vysoká n.Kysucou, H.Kelčov, dolina Dybalky 300 Vysoká nad Kysucou CA L
9 Dolina Riečnica, ústie dol. Majeríčka – vľavo 250 Nová Bystrica CA L
10 Makov, nad železničnou stanicou 250 Makov CA L
11 Malý Polom, NPR - stredná časť 80 000 Klokočov CA R
12 Osada Šudovia 60 000 Nová Bystrica CA R
13 Polková PR 50 824 Klokočov CA R
14 Klubina, dolina Klubinského potoka 50 000 Klubina CA R
15 Kelčovské lúky, V od žel. st. Nižný Kelčov 6 000 Vysoká nad Kysucou CA R
16 CHN Chmúra, areál Múzea kysuckej dediny 4 087 Nová Bystrica CA R
293 920
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Bytča
1 Mikušova Sihoť – štrkoviská Bytča - Hrabové 120 000 Bytča BY R
2 Pod Ondrášovou, lúka za obcou Pšurnovice, SV 2 580 Bytča BY R
122 580
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Detva
1 Bykovo – jazero 20 000 Látky DT L
2 Mokraď V od mlyn. Náhonu, kóta 384,4 20 000 Kriváň DT L
3 Kazateľnica  (CHKO Poľana) 10 000 Hriňová DT L
4 Slatina, pravobrež. niva, S od osady Svrčkovci 5 000 Hriňová DT L
5 JV od osady Kostolné 5 000 Horný Tisovník DT L
6 Vysokobylinné lúky J od osady 5 000 Horný Tisovník DT L
7 Mokraď pri nive Tisovníka 5 000 Horný Tisovník DT L
8 Slatina, pravobr. niva JV od kóty Grapa 4 000 Hriňová DT L
9 Mokraď vysokobylinná SSZ od kóty 388 2 400 Horný Tisovník DT L
10 Prameniská pod k. Tri kopce – JV 1 000 Detva DT L
11 Látky, SV okraj obce nad št. cestou 1 000 Látky DT L
12 Rašelinisko nad prameniskom Ipľa 900 Látky DT L
13 Pramenisko medzi Žliebkami a Priehybinou 20 Detva DT L
14 Horná Chrapková (pripr. CHN) 50 000 Detva DT R
15 Habáňovo, S svahy Bykova pri obci Mláky 33 800 Látky DT R
16 Rašelinisko Mikulášsky vrch 25 000 Látky DT R
17 Predná Poľana -> Žliebky 10 000 Hriňová DT R
18 Dedinka, k.ú. Látky 5 000 Látky DT R
19 Horný Tisovník 3 000 Horný Tisovník DT R
20 Pstruša  20 000 Vígľaš DT N
226 120
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Dolný Kubín
1 Istebné, staré koryto rieky Orava 900 000 Párnica, Veličná, Istebné DK L
2 Krivá, žel. st. 60 000 Krivá DK L
3 Pod tehľárňou 50 000 Oravský Podzámok DK L
4 Oravský Podzámok, stredisko VŠŽaS Žilina 38 000 Oravský Podzámok DK L
5 Šútovo, štrkovisko 28 000 Kraľovany DK L
6 Roveň za vodou 20 000 Horná Lehota DK L
7 Krivá, lom štrku 20 000 Krivá DK L
8 Kraľovany, ľavý breh Váhu, 1 km po prúde 16 000 Kraľovany DK L
9 Veličná, žel. stanica 12 000 Veličná DK L
10 Lúžok 10 000 Krivá DK L
11 Bziny, žel. zastávka 10 000 Bziny DK L
12 Sedliacka Dubová 10 000 Sedliacka Dubová DK L
13 Bôrikova mláka PP 6 000 Zázrivá DK L
14 Baňa 5 000 Krivá DK L
15 Magura 5 000 Horná Lehota DK L
16 Krivská dolina 2 500 Krivá DK L
17 Dierová, zastávka autobusu,pravý breh  Oravy 700 Párnica DK L
18 Sedliacka Dubová, Neteč 500 Sedliacka Dubová DK L
19 Čierna mláka 150 Dlhá nad Oravou DK L
20 Zázrivá, Kozinská,hájovňa, ľavý breh p. Zázrivka 110 000 Zázrivá DK R
21 Močilá (Pod Kepeňovým) 40 000 Krivá DK R
22 Pribišský potok 25 000 Pribiš, Horná Lehota DK R
23 Pucovský potok 20 000 Pucov, Medzibrodie nad Oravou DK R
24 Pod skalou 15 000 Dlhá nad Oravou DK R
25 Pod Minčolom II. – rašelinné lúky 6 000 Dolný Kubín DK R
26 Pod Minčolom I. – podmáčané lúky 3 000 Dolný Kubín DK R
27 Rašelinisko pod Príslopcom 50 Zázrivá DK R
28 Puchmajerovej jazierko 25 000 Dolný Kubín DK N
1 437 900
Názov mokrade Plocha Názov obce Okres Kategoria
Name of wetland Area m2 Village District  
Dunajská Streda
1 Hétmáň pusta 147 100 Lehnice DS L
2 Šuľany - starý vŕbovo-topoľový les 50 000 Horný Bar DS L
3 Blatnianske jazero (Sárosfai tó) 32 000 Blatná na Ostrove DS L
4 Opatovské jazierko  PR 23 500 Medveďov DS L
5 Háromházi tó 17 000 Štvrtok na Ostrove DS L
6 Bereki lápas - lužný les 15 000 Šamorín DS L
7 Mliečno - rybník (zavlažovací) 14 000 Šamorín DS L
8 Rybárske jazero - Hubice 12 000 Hubice DS L
9 Štrková jama - Trnávka 10 000 Trnávka DS L
10 Cíferi tó 5 000 Oľdza DS L
11 Jazierko v Hubickom parku 500 Hubice DS L
12 Istragov 1 394 700 Gabčíkovo, Sap DS R
13 Malý Dunaj 1 250 000 Janíky, Blahová DS R
14 Čanádske rybníky 1 069 300 Dolný Bar, Dolný Štál DS R
15 Rybníky pri Veľkom Blahove 700 000 Veľké Blahovo DS R
16 Boheľov – rybník 700 000 Boheľov DS R
17 Ľavostranný priesakový kanál SVD G-N 639 000 Šamorín, Rohovce DS R
18 Zavlažovací kanál Malinovo - Blahová 360 000 Čakany, Blahová DS R
19 Kanál Dobrohošť – Kračany 320 000 Rohovce, Kostolné Kračany DS R
20 Zavlažovací kanál Tomašov - Lehnice 320 000 Štvrtok na Ostr., Mierovo, Lehnice DS R
21 Ostrov orliaka morského 227 700 Baka DS R
22 Medveďov – trstina 175 000 Medveďov DS R
23 Pravostranný priesakový kanál VD-G 150 000 Šamorín, Kyselica DS R
24 Gabčíkovo – Gazdovské ostrovy 100 000 Gabčíkovo DS R
25 Žriebäcie lúky 40 000 Blahová, Horná Potôň DS R
26 Bodíky – Kráľovská lúka 32 400 Bodíky DS R
27 Zdrž vodného diela Gabčíkovo 22 000 000 Šamorín, Rohovce DS N
28 Klátovské rameno a priľahlé močiare 3 413 500 Jahodná až Orechová Potôň - Lúky DS N
33 217 700