FORMULÁR
Inventarizácia mokradí

Na území Slovenskej republiky je založená na čo najkvalitnejkších dostupných odborných a vedeckých informáciach. Tieto majú tvoriť efektívny základ pre výber najvýznamnejších, ale aj najhodnotnejších mokradí a sú podkladom aj pre dosiahnutie cieľa Ramsatrskej konvencie - zahrnúť do Zoznamu čo najväčší počet mokradí.
Informácie k inventarizácii sú na území Slovenska získavané hlavne metódou dotazníkovej akcie.

K tomuto účelu bol Slovenským zväzom ochrany prírody a krajiny v roku 1992 vydaný Formulár, ktorý je možné získať na požiadanie v Centre mapovania mokradí alebo stiahnuť z tejto stránky.

Ako pomôcka k vyplneniu formulára slúži
Metodika mapovania mokradí na Slovensku.
 

Stiahni formulár vo formáte zip

Stiahni formulár vo formáte arj


homepage        medzinárodne významné mokrade        prehľad mokradí SR        konkakty        formulár