Supplement

Vedecké príspevky, ktoré odzneli na Vedeckej konferencii sú publikované v Supplemente vedeckého časopisu Ochrana prírody formou rozšírených abstraktov. Supplement môžete stiahnuť tu: [pozri pdf]

Podrobnosti o vedeckom časopise a aktuálne čísla nájdete na linku nižšie. Vedecký časopis „Ochrana prírody“ je zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z oblasti ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku. Vychádza 2 krát ročne. V prípade záujmu je možnosť publikovania vedeckých alebo odborných príspevkov, kliknite sem.