Link na web stránku Štátnej ochrany prírody SR

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

Logo CHKO Strážovské vrchy