rano_v_poloninach interier_Stuznice

Informačná stanica Nová Sedlica

Najvýchodnejším slovenským domom je Informačné stredisko Správy NP Poloniny. Počas turistickej sezóny denne poskytuje informácie návštevníkom, slúži na vedecké účely, konajú sa tam mnohé ochranárske podujatia, súťaže, konferencie, prednášky či semináre. Pred jeho budovou sa nachádza skamenelina červa: Taphrehminthoida plana. Stopa tohto živočícha vznikla v usadeninách mora medzi paleocónom – stredným eocénom, tj. asi pred 25 miliónmi rokov. Skamenelina bola objavená v koryte rieky Cirocha pri Stakčíne. Exteriér informačného strediska je doplnený plastickými mapami, informačnými tabuľami, malá expozícia živočíchov.

Prevádzkový poriadok: pozri [.doc]