Slovenská pošta navýšila od 1.1.2020 ceny poštovného a balného, preto sa cena poštovného upravila o 0,10 EUR.

Objednávací formulár na stiahnutie

Vážený chovateľ, objednávací formulár v papierovej podobe je voľne stiahnuteľný (v pdf), prípadne voľne distribuovaný na všetkých organizačných jednotkách ŠOP SR.

Slúži pre účely chovateľa v prípade, že si volí objednanie tovaru papierovou formou mimo elektronický obchod http://www.sopsr.sk/kruzky/.

Vypísaný formulár je potrebné zaslať na adresu:
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica.
Na obálku je potrebné uviesť heslo „krúžky“.

Kupujúci vyplňuje údaje označené hviezdičkou*, ktoré sú povinné pre zaevidovanie objednávky. V Názov a druh tovaru uvedie pod rozmermi a typmi krúžkov objednávaný počet kusov. Za tovar budú účtované ceny platné v čase doručenia objednávky predávajúcemu. Kupujúci zároveň uvádza jednu z foriem dodania tovaru a svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými a reklamačnými podmienkami predávajúceho. Neúplná objednávka nebude akceptovaná.