Vážený chovateľ,

Vzhľadom k účtovným uzávierkam je 20.12.2017 posledný deň distribúcie krúžkov v roku 2017. Distribuovanie objednaných krúžkov po tomto termíne začne dňom 2.1.2018. Žiadame teda chovateľov, aby si v prípade potreby krúžkov vo vyššie uvedenom rozmedzí termínov (20.12.2017–2.1.2018) objednávali krúžky s predstihom do uvedeného dňa 20.12.2017.

k dispozícii je internetový obchod licencovaného distribútora – Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, určený k objednaniu krúžkov pre exempláre CITES.

Pre distribúciu sú použité dva typy krúžkov materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných priemeroch. Znakom uvedeným na krúžku je kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roku, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára v ľubovoľnom období/roku.

Z dôvodu začínajúcej distribúcie a aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti použitia krúžkov v ľubovoľnom období, žiadame chovateľov, aby si v prvých mesiacoch spustenia distribúcie objednávali iba potrebný počet krúžkov. Nákup veľkého množstva krúžkov do predzásoby, môže mať za následok nedostatok vyrobených krúžkov v ponuke predajcu (z časových dôvodov výroby) a môže byť príčinou nedodania krúžkov všetkým chovateľom.