Slovenská pošta navýšila od 1.1.2020 ceny poštovného a balného, preto sa cena poštovného upravila o 0,10 EUR.

Kontakt

Predávajúci:
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 09 Banská Bystrica

IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK202126188

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK3981800000007000582014

Adresa pre zasielanie objednávok a korešpondencie týkajúcej sa distribúcie krúžkov pre exempláre CITES:
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 09 Banská Bystrica
Na obálke uveďte prosím heslo „krúžky“

E-mail: kruzky@sopsr.sk
Mobil: 0903 298 298