Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Sluľby / Prepočty súradníc

 
Zadajte súradnice v ľubovolnom súradnicovom systéme (S42 4té alebo 3tie pásmo, JTSK alebo WGS84.)

X :      Y :      

S42 súradnicový systém   WGS84   JTSK

Je ho možné získavať z vojenských máp 1:25000, 1:50000. Skladá sa zo siedmych číslic a je v metroch. Preto sú na mapách čiary v sieti 1 x 1 km.

S42 3tie pásmo :

Západná časť Slovenska, myslená hranica je kolmica ťahaná stredom Bielych Karpát okolo Trnavy a Dunajskej Stredy na juh.

Príklad :
X: 3664612 Y: 5372567
S42 4té pásmo :

Vačšina územia slovenska.

Príklad :
X: 4351015 Y: 5351567

súradnice sa v dnešnej dobe získavajú z GPS zariadení, z turistických máp (s pomocnou kartičkou na meranie) a moderných autoatlasov.

POZOR! Namerané hodnoty NIE SÚ TOTOŽNÉ SO ZEMEPISNÝMI SÚRADNICAMI AKO ICH POZNÁME ZO STARÝCH MÁP A GLÓBUSOV!! Použiť ich môžete, ale vždy dochádza k mnoho desať metrovým odchýlkam (na Záhorí je to odchýlka na juhozápad asi 120 až 300 metrov).

Príklad:

X: 17.404594 Y: 48.219766

GPS zariadenia môžu mať rôzne nastavené zobrazenie nameranej súradnice:

v desiatkovej sústave (viď náš príklad)
v šesťdesiatkovej sústave (17* 20' 45'', 48* 33' 59'')
v miešanej forme (17* 20.4594, 48* 33.9766)

V tomto formulári používajte prosím desiatkový zápis. Pripravujeme pre Vas možnosť zapísať ktorúkoľvek formu.


Prepočet WGS súradníc:

  1. ONLINE: StupneMinútySekundy na desiatkový zápis
  2. ONLINE: Desiatkový zapis na StupneMinútySekundy
  3. pomocou tabuľky: Desiatkový zapis na StupneMinútySekundy
  4. pomocou tabuľky: Desiatkový zapis na StupneMinúty
  5. pomocou tabuľky: StupneMinútySekundy na desiatkový zápis

Jednotná trigonometrická katastrálna sieť.

Súradnice sú v záporných hodnotách. Používané sú v lesníckych, pozemkových a katastrálnych mapách v bývalom Československu.

Príklad:
X: -550933.639 Y: -1274631.991
 
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk