Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Služby / Dbsource


    0 - 10    
 dbsource_id   nazov_meno  osoba  pracovny_nazov  platforma  ulica  obec  psc  telefon  mobil  email  poznamky  zapis_zmena 
1000CHKO ZáhorieŠtrupl, L.Ing. Ladislav Štruplparadox 2.03Vajanského 17Malacky901 01034 77 22 735ladislav.strupl@sopsr.skX SSL 2007-06-15 09:46:10
1001CHKO ZáhorieČerný, J.RNDr. Jaroslav Černýparadox 2.0302 59302615uzaecern@savba.skinšt. jar 2002 2006-05-15 17:33:17
1002CHKO ZáhorieŠtrupl, L.Ing. Ladislav Štruplparadox 2.03strupl@sopsr.skinšt. júl 2002 2006-05-15 17:33:17
1003CHKO ZáhorieValachovič, D.Ing. Dušan Valachovičparadox 2.03dvalach@sopsr.skinšt. 19.7.2002 2006-05-15 17:33:17
1004CHKO ZáhorieValachovič, D.Ing. Dušan Valachovičparadox 2.03dvalach@sopsr.skinšt. august 02 2006-05-15 17:33:17
1006CHKO ZáhorieNoga, M.Michal Nogaaccess 2.0noga@sopsr.skinšt. 19.7.2002 2006-05-15 17:33:17
1007CHKO ZáhorieHrbatý, J.RNDr. Ján Hrbatýaccess 2.3hrbaty@stonline.sk 2006-05-15 17:33:17
1008CHKO ZáhorieMajzlan, O. 2006-05-15 17:33:17
1009CHKO ZáhorieŽitňan, D.access 2006-05-15 17:33:17
1010CHKO ZáhorieŠíbl, J.jaromir.sibl@sopsr.sk2008-04-25 09:29:27
    0 - 10    

Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk