Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Šifrovaná (SSL) zóna
 Prihlásiť sa
 Zaregistrovať sa
 Stratená GRID karta / heslo
Klienti
  Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Klientské aplikácie ISTB
 Access
     aktuálna verzia 3.4.2
     návod na použitie
 Paradox
 WWW (MySQL+PHP)
 Denník vývojára

Služby / Zoologia / Zoznam taxónov


    0 - 10    
 tax_cislo   tax_cislo_dynamicke  taxon  poznamka  casova_peciatka  dfskod  taxon_pred_DFS  skupina  taxon_zoo_id_old 
00Nový druhTreba overiť2003-08-05 11:19:180
110ako platné bolo určené bez toho, aby bolo preverované, dňa 19.6.20022002-06-19 16:42:0900614
22Trichocera sp.ako platné bolo určené bez toho, aby bolo preverované, dňa 19.6.20022002-06-19 16:42:09Trichocera sp.615
33Acanthocephalus anguillae (Müller, 1780)2002-04-08 21:27:252550020Acanthocephalus anguillae (Müller, 1780)Acanthocephala616
44Acanthocephalus lucii (Müller, 1777)2002-04-08 21:27:252550030Acanthocephalus lucii (Müller, 1777)Acanthocephala617
55Acanthocephalus ranae (Schrank, 1788)2002-04-08 21:27:252550040Acanthocephalus ranae (Schrank, 1788)Acanthocephala618
66Arhythmorhynchus hispidum Van Cleave, 19252002-04-08 21:27:252550130Arhythmorhynchus hispidum Van Cleave, 1925Acanthocephala619
77Centrorhynchus globocaudatum (Zeder, 1800)2002-04-08 21:27:252550190Centrorhynchus globocaudatum (Zeder, 1800)Acanthocephala620
88Centrorhynchus lancea (Westrumb, 1821)2002-04-08 21:27:252550200Centrorhynchus lancea (Westrumb, 1821)Acanthocephala621
99Centrorhynchus skrjabini Petrotschenko, 19492002-04-08 21:27:252550210Centrorhynchus skrjabini Petrotschenko, 1949Acanthocephala622
    0 - 10    

Projekty ŠOP
 Syseľ pasienkový
 Zúbkozobce
 Mapovanie mokradí
 Mapovanie biotopov 
 Živočíchy a biotopy

Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk