Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Služby / Aktuálne botanické názvy


  Zoznam botanických taxónov dnes aktuálnych, obohatený o rôzne informácie
    0 - 10    
 taxon_bo_id   name  author  threat  alien  invasive  cultivate  SlovakVernacularName  AltSlovakVernacularName  fld  endemity  doubt  IdPart  IdUpperTaxonomicalUnit  IdGenera  IdUpperSpecies  HaveSynonyms 
1Absconditella annexa(Arnold) VězdaR010174701
2Absconditella delutula(Nyl.) Coppins et H. Kilias000174701
3Absconditella fossarumVězda et PišútEx000174700
4Absconditella lignicolaVězda et PišútR000174700
5Acarospora admissa(Nyl.) Kullh.000186301
6Acarospora badiofusca(Nyl.) Th.Fr.000186301
7Acarospora cervinaA. Massal.000186301
8Acarospora fuscata(Nyl.) Th. Fr.000186301
9Acarospora gallicaH. Magn.000186300
10Acarospora glaucocarpa(Ach.) Körb.00sivoplodá0186301
    0 - 10    

Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk