Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Služby / Botanický druhovník


  • Tax_id = jedinečné číslo, toto číslo používame ako číslo druhu v systéme ISTB
  • Tax_dyn_id = číslo prezrádzajúce dnes aktuálne meno druhu
    • Ak na riadku, na ktorom stojíte Tax_id = Tax_dyn_id potom ide o aktuálny názov druhu
    • Ak Tax_id sa nerovná Tax_dyn_id, potom je tento druh, na ktorom stojíte, dnes aktuálny pod iným menom. Vyhladáte ho tak, že tax_dyn_id číslo je vlastne tax_cislo hladaného aktuálneho druhu.
  • Tax_id_DFyto = kód druhu používaný systémom DFyto (program na zápis botanických pozorovaní ŠOP/SAŽP, autor D. Vrbjar)
    0 - 10    
 tax_id   tax_dyn_id  skupina_id  taxon_meno  taxon_autor  taxon_sk  tax_id_dfyto 
000NOVÝ DRUH - podrobnosti v poznámke0
111Absconditella annexa(Arnold) Vězda1000001
221Absconditella delutula(Nyl.) Coppins et H. Kilias1000002
331Absconditella fossarumVězda et Pišút1000003
441Absconditella lignicolaVězda et Pišút1000004
551Acarospora admissa(Nyl.) Kullh.1000005
661Acarospora badiofusca(Nyl.) Th.Fr.1000006
771Acarospora cervinaA. Massal.1000007
881Acarospora fuscata(Nyl.) Th. Fr.1000008
991Acarospora gallicaH. Magn.1000009
    0 - 10    

Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk