ISTB - Klientská aplikácia pre Microsoft Access
dočasná stránka

Stará verzia stránky pre aplikácie do verzie 2.5
- obsahuje, okrem iného, návod na použitie aplikácie, z ktorého možno časti "Vypĺňanie formulára" takmer kompletne a "Klávesové skratky" kompletne vztiahnuť aj na novú aplikáciu
- ak je vaša aktuálna aplikácia nižšej verzie ako 2.5, pred aktualizáciou na verziu 3.3 vykonajte aktualizáciu (upgrade) na verziu 2.5 - potrebný aktualizačný súbor nájdete tiež na starej verzii stránkyINSTALL

Stručné postupy inštalácie aplikácií ISTB


DOWNLOAD


NOVINKY


Nadstavbový modul "Vtáctvo Oravy" verzia 2.0

Inštalačný balík s inštalátorom nadstavbového modulu pre klientské aplikácie pre Access 2000+
- odporúčame inštalovať až po aktualizácii klientskej aplikácie - vždy po aktualizácii klientskej aplikácie je potrebné modul inštalovať nanovo
ISTB_A2x_Install_Mod2_2.0.exe (813 KB; vytvorený 15.6.2006)


Klientská aplikácia verzia 3.4.1

V aplikácii 3.4 sa počas intenzívnejšieho testovania objavilo niekoľko chýb a nedostatkov. Niektoré boli len formálneho charakteru, iné však spôsobovali nefunkčnosť niektorých nástrojov. Najviac nedostatkov bolo objavených pri testovaní funkčnosti novej aplikácie spolu s nadstavbovými modulmi. Objavené chyby a nedostatky opravuje verzia 3.4.1.

Upozorňujeme, že nadstavbový modul č.2 "Invázne rastliny" verzia 0.6 nie je so štandardnou aplikáciou verzie 3.4.1 kompatibilný rovnako, ako nebol kompatibilný s verziou 3.4! Užívateľom tohoto modulu aj naďalej odporúčame používať aplikáciu verzie 3.3! Vo veľmi blízkej dobe, po ukončení testovania, však bude zverejnená aktuálna verzia nadstavbového modulu č.1 "Vtáctvo Oravy" (verzia 2.0, prvá inštalovateľná verzia tohoto modulu).

Inštalačný balík s aktuálnou programovou databázou 'Klient.mdb' verzie 3.4.1. Slúži na aktualizáciu aplikácie verzie 3.4.

ISTB_A2x_Install_3.4.1_Klient.exe (1.40 MB; vytvorený 14.6.2006) zoznam zmien a opráv

Inštalačný balík so základnými súčasťami Klientskej aplikácie verzie 3.4.1 pre Access 2000+. Slúži na inštaláciu novej klientskej aplikácie.

ISTB_A2x_Install_3.4.1_base.exe (2.02 MB; vytvorený 14.6.2006)


Oprava číselníka

Do inštalačného balíka s číselníkovou databázov vytvoreného 15.5.2006 sa nedopatrením dostala chybná verzia zoologického druhovníka. Preto odporúčame všetkým užívateľom, ktorí inštalovali túto číselníkovú databázu (napríklad pri inštalácii "čistej" klientskej aplikácie), aby si stiahli a nainštalovali opravenú verziu. Spomínaná chyba by však nemala spôsobiť, žiadne závažné problémy. Z prípadné problémy sa ospravedlňujeme.

Aktuálna číselníková databáza 'ciselniky.mdb'

ISTB_A_Install_ciselniky.exe (2.88 MB; vytvorený 31.5.2006)


Klientská aplikácia verzia 3.4

Nová verzia aplikácie prináša množstvo zmien a noviniek, ktoré prácu s ňou zásadným spôsobom skvalitnia a spríjemnia. Niektoré z nich sú uvedené aj v ďalších novinkách. Medzi inými možno spomenúť využívanie mapových podkladov (satelitných máp) pri zápise údajov (lokalizácia pomocou siete km štvorcov), výbere záznamov (obmedzenie výberu na určité územie) či zobrazovaní výsledkov. Dôležitá je aj funkcia umožňujúca automatizovane dopĺňať ostatné lokalitné údaje (dfs, orocelok, mapové listy, ...) či kontrolu korektnosti údajov.
Jedna z najdôležitejších zmien sa týka exportu údajov. Exportované súbory budú odteraz obsahovať hlavičku s dôležitými informáciami. Toto opatrenie spôsobuje nekompatibilitu so staršími verziami aplikácie. Exportované súbory nebude možno vymieňať. Bližšie informácie o možných problémoch a ich riešení nájdete v osobitnom návode.

Užívateľov nadstavbového modulu "Invázne rastliny", upozorňujeme, že Klientská aplikácie verzie 3.4 a nadstavbový modul verzie 0.6 nie sú kompatibilné! Ak chcete modul v blízkej dobe používať, odporúčame počkať s aktualizáciou klientskej aplikácie do vytvorenia kompatibilnej verzie modulu.

Inštalačný balík so základnými súčasťami Klientskej aplikácie verzie 3.4 pre Access 2000+. Slúži na inštaláciu novej klientskej aplikácie.

ISTB_A2x_Install_3.4_base.exe (2 078 KB; vytvorený 15.5.2006)

Vzhľadom na množstvo zmien v novej aplikácii, nie je možné aktualizáciu starších verzií vykonať jednoduchou výmenou programovej databázy "Klient.mdb", ako to bolo pri predošlých aktualizáciach verzií 3+. Na aktualizáciu verzií 3.1, 3.2, 3.21 a 3.3 na verziu 3.4 slúži špeciálna aktualizačná aplikácia. Tá okrem samotnej aktualizácie programovej databázy vykoná aj nevyhnutné zmeny štruktúry niektorých databázových tabuliek a zaktualizuje niektoré číselníky.

Inštalačný balík s aktualizátorom, ktorý aktualizuje staršie klientské aplikácie verzie 3+ na verziu 3.4 pre Access 2000+

ISTB_A2x_Upgrade_3.4.exe (1 565 KB; vytvorený 15.5.2006)


Dopĺňanie ostatných lokalitných údajov

Aplikácia verzie 3.4 obsahuje dlho očakávanú funkciu na dopĺňanie ostatných lokalitných údajov, medzi ktoré patrí napríklad okres, orografický celok či číslo mapového listu TM 1:25000.

Na beh tejto funkcie sú potrebné nasledujúce doplnky:
- externý program xyinshp.exe (autor Rastislav Lasák)
- GIS vrstvy v koordinačnom systéme S 42 4. pásmo vo formáte shp

Ich dostupnosť je nasledovná:
- Program xyinshp.exe - je voľne šíriteľný a je súčasťou inštalačného balíka ISTB_A_Install_xyinshp.exe.
- gis vrstvy:
   - Orografický celok - upravená vrstva je súčasťou inštalačného balíka ISTB_A_Install_xyinshp.exe
   - DFS, Klad listov TM 1:25000, Klad listov ZM 1:10000 - súčasť inštalačného balíka ISTB_A_Install_GIS.exe
   - Katastrálne územie a Okres - v súčasnosti sa na vrstvy, ktorými disponuje ŠOP SR, vzťahujú licenčné pravidlá,
     ktoré neumožňujú ich voľné šírenie. Užívateľ si ich zatiaľ musí zabezpečiť sám. Oficiálne podklady poskytuje GKÚ.

Ak sa užívateľovi podarí zaobstarať presnejšiu vrstvu, alebo niektorú z vrstiev, ktoré nie sú voľne k dispozícii, môže ich použiť. Musí však dodržať isté pravidlá.

ISTB_A_Install_xyinshp.exe (322 KB; vytvorený 15.5.2006)


GIS súbory, vrstvy a satelitné snímky kompetenčných území pracovísk ŠOP SR, celého Slovenska a 9-tich výberových oblastí

Inštalačné balíky pre kompetenčné územia boli opravené a doplnené a pribudla možnosť nainštalovať spolu s ostatnými súbormi aj podkladové mapy zložené zo satelitných snímok. Inštalačné balíky pre celé Slovensko a výberové oblasti sú novinka. Viac nájdete na osobitných stránkach.
Kompetenčné územia, celé Slovensko a výberové oblasti.


Nadstavbový modul "Invázne rastliny" verzia 0.6

Inštalačný balík s inštalátorom nadstavbového modulu pre klientské aplikácie pre Access 2000+
- odporúčame inštalovať až po aktualizácii klientskej aplikácie - vždy po aktualizácii klientskej aplikácie je potrebné modul inštalovať nanovo
ISTB_A2x_Install_Mod2_0.6.exe (540 KB; vytvorený 21.11.2005)


Klientská aplikácia ISTB pre Access 97

Inštalačný balík so základnými súčasťami Klientskej aplikácie verzie 3.21 pre Access 97
ISTB_A97_Install_3.21_base.exe (1.81 MB; vytvorený 4.10.2005)

Inštalačný balík s aktualizátorom, ktorý aktualizuje klientskú aplikáciu verzie 2.5 na verziu 3.21 pre Access 97
ISTB_A97_Upgrade_2.5-3.21.exe (3.11 MB; vytvorený 4.10.2005)

Upozornenie!
Keďže klientská aplikácia pre Access 97 nebola intenzívne testovaná, môžu sa v nej vyskytovať chyby. Aby sa zabránilo strate či znehodnoteniu údajov, ktoré by mohla spôsobiť niektorá z týchto chýb, odporúčame databázu často zálohovať.
Do budúcnosti sa už s podporou pre Access 97 nepočíta! Access 97 je zastaralý program, ktorý nepodporuje mnoho z novších funkcií a aplikácie vytvorené vo vyšších verziách s ním nie sú kompatibilné. Je nutné ich najskôr konvertovať a pri tomto procese často vznikajú chyby, na ktoré treba hľadať riešenie, čo je často veľmi komplikované a náročné z časového hľadiska. Preto sa ďalšie aktualizácie aplikácie ani nadstavbové moduly vo verzii pre Access 97 nebudú oficiálne vyvíjať. Skúsení užívatelia Access sa však o to môžu pokúsiť sami. Ostatní užívatelia, ktorí chcú využívať aj ďalšie, v budúcnosti vyvíjané funkcie, či niektoré z nadstavbových modulov, musia prejsť na novšiu verziu Access.Inštalačný balík so základnými súčasťami Klientskej aplikácie verzie 3.4 pre Access 2000+
ISTB_A2x_Install_3.4.1_base.exe (2.04 MB; vytvorený 12.6.2006)

Inštalačný balík s aktuálnou programovou databázou "Klient.mdb" verzie 3.4.1 pre Access 2000+, ktorý slúži na aktualizáciu klientskej aplikácie verzie 3.4.
ISTB_A2x_Install_3.4.1_Klient.exe (1.41 MB; vytvorený 12.6.2006)

Inštalačný balík s aktualizátorom, ktorý aktualizuje staršie klientské aplikácie verzie 3+ na verziu 3.4 pre Access 2000+
ISTB_A2x_Upgrade_3.4.exe (1.52 MB; vytvorený 15.5.2006)

Inštalačný balík s aktualizátorom, ktorý aktualizuje klientskú aplikáciu verzie 2.5 na verziu 3.3 pre Access 2000+
ISTB_A2x_Upgrade_2.5-3.3.exe (3.07 MB; vytvorený 25.11.2005)

Inštalačný balík s aktuálnou číselníkovou databázou 'ciselniky.mdb', potrebnou pre beh klientskej aplikácie verzie 3.1+
ISTB_A_Install_ciselniky.exe (2.88 MB; vytvorený 31.5.2006)

Inštalačný balík so základnými GIS súbormi klientskej aplikácie verzie 3.1+ - umožňujú zobrazenie vybraných záznamov v GIS prehliadači JShapeView (ten je tiež súčasťou inštalátora)
ISTB_A_Install_GIS.exe (6.68 MB; vytvorený 5.4.2005)

Inštalačný balík s programom Sk2Sk pre klientskú aplikáciu verzie 3.1+ - využíva sa na dopočítanie lokalitných údajov
ISTB_A_Install_Sk2SK.exe (4.31 MB; vytvorený 5.4.2005)
Ak chcete robiť prevody súr. systémov shp súborov cez kontextové menu myši - -, je potrebné urobiť nastavenie v registroch systému Windows (XP, Vista, 7). Stiahnite si súbor regedit_shp_sk2sk_preistb2skinstalator.zip (1 KB), rozbalte a spustite ho.

Inštalačný balík s programom xyinshp.exe a podpornými súbormi pre klientskú aplikáciu verzie 3.4+ - využíva sa na dopĺňanie ostatných lokalitných údajov
ISTB_A_Install_xyinshp.exe (322 KB; vytvorený 15.5.2006)

Inštalačný balík s GIS projektmi EPK (aktuálne EPK.apr pre ArcView 3 a EPK.mxd pre ArcGis 8+) na automatizované odčítanie súradníc z digitálnej mapy pre klientskú aplikáciu verzie 3.3+
ISTB_A_Install_EPK.exe (275 KB; vytvorený 21.11.2005)Inštalačné balíky s GIS súbormi a vrstvami kompetenčných území jednotlivých pracovísk ŠOP SR

Inštalačné balíky s GIS súbormi, vrstvami a satelitnými snímkami celého Slovenska a 9-tich výberových oblastíInštalátor platformy Java2 - potrebné pre fungovanie GIS prehliadača JShapeView zabudovanom v klientskej aplikácii verzie 3.1+
Java 2 Platform Standard Edition Runtime Environment 5.0 (15 MB)